Ansvar og godkjenning: Leder for virksomheten (helseinstitusjonen) har ansvaret for at rutinene er tilpasset og at det er et system for godkjenning. I mange kommuner er kommunens smittevernlege godkjenner.


Infeksjonskontrollprogram:
Hva er det og hva skal det inneholde?


Revisjon
: Se eget dokument der omfattende endringer loggføres

Vil du bli varsla om endringer? Send e-post til skht@helse-nord.no​

A

B

C

D

E

H

I

L

M

N

P

R

S

T

U

V

Ø