Smittevernrutine for sykehjem

Influensa

​Formål og grunnlagsinformasjon

 • Formålet er å forebygge smittespredning og utbrudd av sesonginfluensa.
 • Symptomene starter ofte brått, med høy feber, slapphet, muskelsmerter, hodepine, hoste og rennende nese.
 • Sykdomsforløpet er vanligvis 7 – 10 dager. Inkubasjonstid 1 – 4 dager.
 • Influensa smitter via dråpe- og kontaktsmitte. Regnes som smitteførende fra symptomdebut og i ca. 5 dager. Det er også mulig å ha et asymptomatisk forløp, men likevel være smitteførende.
 • Eldre og personer med risikofaktorer har økt risiko for komplikasjoner, som pneumoni, og for dødelig utfall.
 • Sårbare grupper kan beskyttes med vaksine, men effekt av vaksine kan være begrenset.
 • Helsepersonell tilbys vaksine både for at driften skal opprettholdes og for å forebygge at personell smitter beboere.
 • Smitte forebygges også gjennom god hostehygiene og håndhygiene.  

Se Isolering ved behov for mer utfyllende forklaring av tiltak.

 • Isolering: Dråpesmitteisolering ved mistenkt eller bekreftet sesonginfluensa.
 • Beskyttelsesutstyr: Smittefrakk med lang arm og mansjett, nitril- eller latexhansker og kirurgisk munnbind.
 • Tekstiler: Alle brukte tekstiler håndteres/ emballeres som smittetøy. Privattøy vaskes separat på den høyeste temperaturen det tåler. Vaskemaskin rengjøres ved å kjøre tom maskin på høyest mulig temperatur. Bruk beskyttelsesutstyr i all håndtering av urene tekstiler.
 • Avfall: Behandles som smitteavfall dersom det er tilsølt med kroppsvæsker. Resten går som restavfall.
 • Flergangsutstyr: Rengjøres og desinfiseres så raskt som mulig for å unngå inntørking. Utstyr emballeres i gul plastpose før det tas ut av rommet. Ved mellomlagring forblir utstyret i posen inntil det dekontamineres. 
 • Oppvask: Brukt servise og bestikk settes direkte i oppvaskmaskinen, velg vaskeprogram med høy temperatur på sluttskylling. Er mellomlagring nødvendig, emballeres godset i plastpose.   
 • Renhold: Renholdspersonell bruker samme beskyttelsesutstyr som pleiepersonalet. Smitterom vaskes daglig, og tas til slutt. Eget moppeskaft på rommet. Brukte mopper emballeres og går direkte til smittevask eller smitteavfall. Har bøtte vært benyttet på rommet skal denne direkte i dekontaminator. Se Renhold ved smitte
 • Desinfeksjon: av berøringspunkter daglig, f.eks. nattbord, sengegjerde, armlener, lysbrytere, dørhåndtak, armatur, servant, dispensere, toalettsete, skylleknapp, toalettstol etc. Bruk overflatedesinfeksjonssprit på tørre og synlig rene flater. Ved søl av kroppsvæsker: Flekkdesinfeksjon med f.eks. Virkon®, PeraSafe®, LifeClean®. Bruk beskyttelsesutstyr, fjern sølet med papir og dynk på desinfeksjonsmiddel. Overhold virketiden og vask av. Se Desinfeksjon av overflater og utstyr
 • Besøkende: Besøkende tilbys beskyttelsesutstyr og informeres om viktigheten av god håndhygiene.
 • Opphør av isolering: En «tommelfingerregel» kan være å regne beboer som smitteførende i ca.7 dager etter symptomdebut. Beboer dusjer, får rene klær og sengklær. Brukte tekstiler sendes til smittevask. Engangsutstyr kastes og flergangsutstyr emballeres i gule poser før det tas ut og desinfiseres. Rengjør og desinfiser seng og madrass, samt horisontale overflater og alle berøringspunkter. Vegg bak senga og veggflater som er synlig tilsølt desinfiseres. Gulv vaskes. Se Renhold ved smitte

 • Utbrudd kan forebygges eller begrenses ved å dråpesmitteisolere beboere med symptomer.
 • Koohortpleie kan være aktuelt dersom mange på samme institusjon er influensasyke, det vil si at man forsøker å holde friske og influensasyke adskilt.
 • Lege vurderer vaksine til uvaksinerte beboere og personell, samt antiviral behandling til syke beboere.
 • Håndhygiene, hostehygiene og andre smitteverntiltak innskjerpes.
 • Om mulig kan arbeidet organiseres slik at personell som pleier influensasyke ikke går til andre beboere.
 • Ansatte som har influensa bør ikke være i pasientrettet arbeid før de er feberfri og frisk.
 • Informer besøkende om risikoen for at de kan smitte beboere dersom de har symptomer på influensa.
 • Se kapitel om Influensa i Smittevernveilederen fra FHI.

Varsling av utbrudd

Utbrudd av sesonginfluensa i helseinstitusjoner varsles kommuneoverlege, som varsler Folkehelseinstituttet via varslingssystemet Vesuv.

Tilbakemelding på denne sida

Sist oppdatert 28.08.2023