Smittevernrutine for sykehjem

Desinfeksjon av overflater og utstyr

​Formål og grunnlagsinformasjon

 • Desinfeksjon uskadeliggjør de fleste mikroorganismer og hindrer smittespredning.
 • Be leverandør beskrive hvordan utstyr skal desinfiseres før innkjøp av nytt utstyr. Unngå innkjøp av utstyr som ikke kan varmedesinfiseres eller desinfiseres med midler godkjent av Statens legemiddelverk.


 • Utstyr rengjøres alltid etter bruk.
 • Utstyr som skal desinfiseres rengjøres først
 • Utstyr som skal steriliseres skal rengjøres og desinfiseres først.
 • Ikke la infeksiøst materiale tørke. Utstyr håndteres snarest mulig etter bruk.
 • Ev. manuell rengjøring utføres på en måte som minimerer fare for sprut/ aerosoldannelse.
 • Varmedesinfeksjon foretrekkes når det er mulig.


 • Spyledekontaminator og instrumentvaskemaskin: Ofte er maskinene innstilt på 85˚ C og oppover på slutten av programmet. Temperaturkrav er relatert til forholdet mellom temperatur og tid, A0 verdi. (Se vedlegg)
 • Oppvaskmaskiner: Ved spørsmål om sikker oppvask, søk råd hos Mattilsynet eller Kost- og ernæringsforbundet. «Nasjonale retningslinjer for god hygienepraksis i institusjonskjøkken» (2016) fås på mail ved å kontakte post@matomsorg.no. Der anbefales sluttskylling på 72˚ C i 15 sekunder.
 • Vaskemaskin for tekstiler: Minimum 85˚ C i 10 minutter. Industrivaskemaskiner kan innfri dette. Husholdningsvaskemaskiner går opp i høye temperaturer, men ofte vanskelig å kontrollere tidsintervall.


 • Primært følges leverandørens anvisning for kontroll. Sjekkliste innhentes hos leverandør eller utarbeides.
 • Vær orientert om innstillingen for temperatur på sluttdesinfisering, og hvor lenge den skal vare.
 • Ta kontakt med teknisk fagperson dersom utstyr ikke blir rent eller ikke holdes på plass i maskinen

Ofte anbefales:

Daglig behov: 

 • Kontroller kammerets bunn og fjern rester ved behov
 • Sjekk at maskinen tar inn såpe ved å lage nivåmerke (dato) på såpeholder.
 • Sjekk at dysene er åpne, at det ikke har lagt seg papir eller lignende på dysehoder.

Instrumentvaskemaskin:    I tillegg sjekkes vaskearmer og rengjøres ved behov. Grovsilen rengjøres. Sjekk at stativ/ vogn får kontakt med vanntilførsel. Vasketest etter leverandørens anbefalinger.    

Årlig: Teknisk kontroll/vedlikehold av teknisk personell.  

 

 • Desinfeksjonsmidler skal være godkjent av Statens legemiddelverk og benyttes når varmedesinfeksjon ikke er mulig. Desinfeksjonsmidler oppbevares i låsbart skap.
 • Ulike desinfeksjonsmidler har ulikt virkeområde. Sjekk korrekt blandingsforhold. Utblandet middel oppbevares i lukket flaske. Skriv på dato for holdbarhet på blandingen
 • Vær oppmerksom på at desinfeksjonsmidler kan påvirke materialer som metall, gummi, plast m.m.

 • Ved håndtering av desinfeksjonsmidler bør man alltid benytte hansker, og annet anbefalt verneutstyr som kan være plastforkle, munnbind, P3 maske og øyebeskyttelse. Sjekk alltid sikkerdatablad for det enkelte desinfeksjonsmiddel eller kontakt leverandør dersom dette er uklart. Desinfeksjonsvæske i beholdere skal ha lokk over. Rommet bør ha god ventilasjon. Sprayflasker benyttes ikke pga fare for innånding.

Spesielt anbefalt ved MRSA, ESBL, VRE og Clostridioides difficile, samt i situasjoner med mye søl av kroppsvæsker.

 • Punkter som ofte berøres av pasientens hender og/eller personalets hender desinfiseres med jevne mellomrom, for eksempel etter morgenstell.
 • Kontaktpunkter kan være nattbord, sengegjerde, ringesnor, håndtak på rullator, hjelpemidler, armlener, bord, lysbrytere, dørhåndtak, armatur på vask, såpe/sprit dispensere, servant, toalettsete, skylleknapp, toalettstol etc. For valg av desinfeksjonsmiddel: Se desinfeksjonsmidler - oppslag

Bruk verneutstyr som anbefalt på datablad til desinfeksjonsmiddelet. Tørk forsiktig opp med cellestoff.
Søl man ikke får tørket opp dekkes med cellestoffeller/tørkepapir som fuktes med desinfeksjonsmiddel og virketiden overholdes
Vaskes av med vann til slutt.
NB: Overflatedesinfeksjonssprit er ikke egnet til flekkdesinfeksjon ettersom det har dårlig evne til å trenge inn i biologisk materiale.
 
For valg av desinfeksjonsmiddel og anbefalt virketid: Se Desinfeksjonsmidler – oppslag​ 

Forhold mellom temperatur og tid ved desinfeksjon

Tidligere krav om temperatur på minimum 85˚ C har blitt erstattet av krav om A0-verdi 60 for spyledekontaminator og A0-verdi 600 for instrumentvaskemaskiner. A0-verdioppgir forholdet mellom temperatur og tid (Standard EN-ISO 15833-1 og 2). 

Tabellene er hentet på Infeksjonskontroll.no, utarbeidet av Regionalt kompetansesenter for smittevern Helse Sør-Øst. Hentet 20.06.2019 (Versjon datert 04.07.2019)

A0= 60 er minimumskravet til spyledekontaminator i henhold til standarden EN-ISO 15883-1​​​

Tabellen viser hvilken kombinasjon av temperatur og tid som er nødvendig for å oppnå A0 lik 60.
​Temperatur ​Tid

​A0
​70oC ​10 min ​60
​80oC ​1 min ​60
​85oC ​19 sek ​60
​90oC ​6 sek ​60
​93oC ​3 sek ​60

A0= 600 er kravet til instrumentvaskemaskin i henhold til standarden EN ISO 15883-2:2009

Tabellen viser hvilken kombinasjon av temperatur og tid som er nødvendig for å oppnå A0 lik 600.
​Temperatur ​Tid ​A0
​70oC ​100 min ​600
​80oC ​10 min ​600
​85oC ​3 min og 10 sek ​600
​90oC ​60 sek ​600
​93oC ​30 sek ​600

Se også:

Tabell 3: A0 verdierved fugtig varmedesinfektion sammenholdt med anvendelsesområdene, s. 14 i Statens serum institut (2018): Nationale infektionshygiejniske retningslinjer for desinfektion i sundhedssektoren  Hentet 20.06.2019 

 

Tilbakemelding på denne sida

Sist oppdatert 28.08.2023