Smittevernrutine for sykehjem

Stell av døde

​Formål og grunnlagsinformasjon


 • Formålet er at ingen som har kontakt med den døde skal utsettes for smitterisiko.
 • Den døde stelles i tråd med institusjonenes retningslinjer. Basale smittevernrutiner gjelder ved arbeid med alle pasienter inkludert stell av døde.
 • Beskrevne smitteverntiltak gjelder ved kjent smitte hos den avdøde. Biologisk materiale og kroppsvæsker kan innebære smitterisiko også etter døden.

 • Følg de retningslinjene for påkledning som gjelder for aktuell smitte. Dette gjelder også for pårørende og begravelsesbyrå. Skal pårørende kun se (ikke berøre) den døde, er det ikke behov for beskyttelsesutstyr. Se Isolering – På/avkledning beskyttelsesutstyr
 • Sår og sekresjonsåpninger (stomier, innstikksted etter svk, pvk) tildekkes med rene, vannfaste bandasjer.
 • Bytt hansker og utfør håndhygiene etter urene oppgaver (nedentil vask, stell av sår, stomier etc.).
 • Skift til rent pasienttøy og sengetøy.
 • Tekstiler håndteres som smittetøy, se rutine Tekstilhåndtering. Unngå risting av brukt sengklær og tøy da mikrobene også fester seg til døde hudceller.
 • Ved nedlegging i kiste på pasientrom:
  • Begravelsesbyrå informeres om aktuelle smitteverntiltak.
 • Ved transport til eget rom i institusjonen i påvente av henting av begravelsesbyrå:
  • Rent laken legges under den døde, lakenet brettes inn ved hodet og ben, og festes. Ved risiko for lekkasje fra kroppsåpninger bør bruk av morspose (likpose) vurderes. Deretter dekkes den døde med rent teppe/dyne.  Morspose/ lakenpose merkes med «Dråpesmitte» eller «Kontaktsmitte», slik at begravelsesbyrået kan ta sine forholdsregler.
  • Transport i seng skal skje etter at sengehest og sengegavler er desinfisert med godkjente desinfeksjonsmidler. Transport kan også skje i ny seng.
 • Avfall håndteres i henhold til rutine Avfallshåndtering ved smitte.
 • Renhold av rom gjennomføres som smittevask ved opphør av smitterom. Se rutine Renhold ved smitte

Tilbakemelding på denne sida

Sist oppdatert 28.08.2023