Smittevernrutine for sykehjem

Beskyttelsesutstyr

​Formål og grunnlagsinformasjon

​​​Personlig beskyttelsesutstyr anvendes for å beskytte arbeidstakers tøy og hud.Ved rene og aseptiske prosedyrer beskyttes pasienten mot overføring av smittestoffer.

 • Beskyttelsesfrakk benyttes ved fare for forurensing av arbeidstøyet. For eksempel i stell, sårstell, når pasienter følges på toalettet, ved håndtering av skittentøy og ved arbeid i desinfeksjonsrom (skyllerom).
 • Beskyttelsesfrakk skal være pasientbundet og ikke brukes til mer enn én pasient.
 • Flergangs beskyttelsesfrakk skal henge på egen krok, adskilt fra annet tøy/utstyr.
 • Flergangs beskyttelsesfrakk byttes én gang per døgn. Engangs stellefrakk/ forkle kastes etter bruk.
 • Tilsølt frakk fjernes straks arbeidsoppgaven er avsluttet. Fuktig uniform skiftes også.
 • Ved fare for store mengder søl brukes vannbestandig frakk eller plastforkle. Kastes etter bruk.
 • Ved kjent eller mistenkt smitte brukes gul smittefrakk med lang arm og mansjett. Engangs smittefrakk kastes etter bruk.
 • På avdelingskjøkken benyttes rent kjøkkenforkle.

 • Hansker gir ekstra beskyttelse mot smitteoverføring og brukes i kontakt med kroppsvæsker, slimhinner, ikke-intakt hud, forurensede gjenstander/ overflater, samt i situasjoner med kjent smitte.
 • Hansker kan brukes som barriere ved sår eller eksem på egne hender.
 • Sterile hansker brukes ved aseptiske oppgaver.
 • Hansker erstatter ikke håndhygiene. Håndhygiene utføres alltid før hansker tas på, og alltid umiddelbart etter hanskene er tatt av. Hender forurenses lett idet hansken tas av, og noen hansker kan ha mikroskopiske hull.
 • Ikke berør omgivelser og utstyr med urene hansker. Hansker skiftes mellom arbeidsoppgaver, også hos samme pasient, ved overgang til renere oppgaver. Det gjelder også ved arbeid i isolat.
 • Hanskedispenser/stativ/hylle forhindrer forurensning av rene hansker. Ikke plasser hanskeeske på vasken.

   Valg av type hansker
 • Hansker som brukes som barriere mot smittestoffer bør være laget av materialene latex eller nitril.

  NB: Vær oppmerksom på latexallergi. Vinylhansker anbefales ikke til bruk i pleie og behandling.
 • Hansker er medisinsk utstyr og skal være CE merket. Standarder setter krav til fravær av hull (NS-EN 455-1), fysiske egenskaper (NS-EN 455-2), biokompatibilitet (NS-EN 455-3) og holdbarhet (NS-EN 455-4).

  For mer informasjon om dette, se Håndhygieneveilederen (Folkehelseinstituttet), overskrift Krav til hansker


 • Brukes ved prosedyrer hvor det kan oppstå dråper/ sprut av kroppsvæsker som kan inneholde smittestoffer.
 • Brukes ved dråpesmitteisolering og ved kontaktsmitte med MRSA.
 • Brukes også for å forhindre smitteoverføring fra helsearbeider, for eksempel ved aseptiske prosedyrer.
 • Skal dekke både nese og munn. Det skal være minst mulig lekkasje langs kantene.
 • Blir munnbindet svært fuktig under bruk, bør det skiftes.
 • Munnbind blir forurenset og kastes umiddelbart etter bruk. Skal ikke henge rundt halsen.
 • Fjern munnbindet av med rene hender ved å løsne båndene.
 • Gjennomfør håndhygiene etter at munnbindet er tatt av.

Krav til munnbind

 • Skal være kirurgisk munnbind med tilpasningsbar nesebøyle.
 • Skal innfri standard NS-EN14683. 

 

 • Åndedrettsvern: Brukes ved luftsmitteisolering, f. eks. smitteførende lungetuberkulose og varicella. Sjeldent aktuelt i sykehjem. Ved behov: Se: Isoleringsveilederen på nettsiden til Folkehelseinstituttet.
 • Ved resuscitering benyttes munnstykker, resusciteringsbager eller annet ventilasjonsutstyr.

 • Brukes for å beskytte øyne ved fare for sprut av blod, sekreter og ekskreter som kan inneholde smittestoffer
 • Utfør håndhygiene før fjerning av visir/ øyebeskyttelse. Festebånd og brillestang er vanligvis ikke tilsølt og kan berøres med bare hender. 


Utfør håndhygiene og ta på munnbind, beskyttelsesfrakk og deretter hansker, som trekkes over mansjetten på frakken. Under avkledning kan det være fare for smittespredning, utfør derfor prosedyren med rolige bevegelser. 

 1. Ta av hansker
 2. Utfør håndhygiene
 3. Ta av frakk
 4. Utfør håndhygiene
 5. Fjern munnbind
 6. Utfør håndhygiene

 
Dette er nærmere beskrevet i prosedyren om isolering.

 

Tilbakemelding på denne sida

Sist oppdatert 28.08.2023