Smittevernrutine for sykehjem

Infeksjonsovervåking og antibiotikabruk

Prevalensundersøkelse (NOIS-PIAH) i sykehjem.

Formål og grunnlagsinformasjon

 • NOIS står for Norsk overvåkningssystem for antibiotikabruk og helsetjenesteassosierte infeksjoner (HAI).
 • PIAH står for prevalensundersøkelser av helsetjenesteassosierte infeksjoner og antibiotikabruk.
 • Prevalensundersøkelser viser forekomsten av HAI og antibiotikabruk i norske sykehjem.
 • Deltakelse i prevalensundersøkelse x 2 pr år er obligatorisk for norske sykehjem i hht NOIS-registerforskriften og Forskrift om smittevern i helsetjenesten.
 • Prevalensundersøkelsene gir en nasjonal oversikt, og det enkelte sykehjem kan sammenligne sine resultater med landsgjennomsnittet, og kan vurdere om forskriving av antibiotika er i tråd med nasjonale anbefalinger. 

Prevalensmålingene i sykehjem gjennomføres vår og høst, i mai og november. Det anbefales at man velger å registrere en dag tilsynslege/ sykehjemslege er til stede. Følgende skal registreres:

 • Symptomatisk urinveisinfeksjon hos beboere med og uten urinveiskateter
 • Nedre luftveisinfeksjon
 • Infeksjon i operasjonsområdet (overflatisk og dyp postoperativ sårinfeksjon – inkludert organ/ hulrominfeksjon
 • Hudinfeksjon
 • All systemisk antibiotika på undersøkelsestidspunktet skal registreres
 • Indikasjoner for valgt antibiotikum skal registreres

De epidemiologiske definisjonene av de ulike typer infeksjoner, bakgrunnen for og gjennomføringen av undersøkelsen er beskrevet NOIS-PIAH registreringsmal for sykehjem

Registreringsmal inneholder skjema for registrering av HAI og antibiotikabruk til bruk på avdelingene.

Data fra prevalensundersøkelsene leveres Folkehelseinstituttet ved hjelp av internettbasert dataverktøy, PIAHnett. Papirskjema godtas ikke etter høsten 2015. Det er kun helsepersonell (registrert i HPR-registret) som har tilgang til PIAHnett, og pålogging krever MinID, BankID, Buypasskort og smartleser, eller Commfides.

 • Resultater publiseres på Folkehelseinstituttet nettsider.
 • Registrert helsepersonell har tilgang til resultatrapporter i PIAHnett. Der kan man se resultater fra eget sykehjem, samt samlede resultater fra sykehjem i egen kommune, eget fylke, og nasjonalt

Tilbakemelding på denne sida

Sist oppdatert 28.08.2023