Smittevernrutine for sykehjem

Stikkskader – forebygging

​Formål og grunnlagsinformasjon


 • Hensikt med rutinen er å forebygge blodbåren smitte slik som Hepatitt B, Hepatitt C og HIV
 • Blod håndteres alltid som potensielt smitteførende.
 • Denne rutinen beskriver hvordan man unngår skader via kanyler.

Rutiner for håndtering av oppståtte stikkskadeuhell må utarbeides lokalt. 

 • I de tilfeller det fins kanyler med beskyttelsesmekanismer på markedet, skal disse velges. Se Forskrift om utførelse av arbeid § 6-5  
 • UN godkjent kanyleboks skal være tilgjengelig ved brukersted.  


 • Ikke sett beskyttelseshetter tilbake på brukte kanyler.
 • Ikke fjern brukte kanyler fra sprøyter.
 • Ikke bryt og bøy kanyler.
 • Skjærende og stikkende engangsutstyr kastes umiddelbart i kanylebokser som deretter lukkes forsvarlig. Bruk emballasje som sikrer mot gjennombrudd, brekkasje og lekkasje.
 • Ha boksene så nær brukerstedet som mulig.
 • Fyll boksene bare ¾ fulle og forsegl dem før transport.

Tilbakemelding på denne sida

Sist oppdatert 28.08.2023