Smittevernrutine for sykehjem

Suprapubisk kateter - stell

Formål og grunnlagsinformasjon

Suprapubisk legges inn i blæren gjennom bukveggen like over symfysen. Det kan benyttes ved akutt eller kronisk urinretensjon. Suprapubisk kateter oppleves ofte som mer komfortabelt for pasienten, det reduserer faren for forurensning av blærekateteret og det eliminerer risikoen for urinrørstriktur.  

Prosedyren er hentet fra Folkehelseinstituttets Veileder for forebygging av kateterassosierte urinveisinfeksjoner 2013.

 • Kontroller innstikkstedet daglig. Benytt aseptisk teknikk, egnet steril væske etter lokale retningslinjer (eks. klorheksidin 0.5–1 mg/ml, fysiologisk saltvann) og steril bandasje. Når innstikkstedet er tørt og helet vaskes det daglig med såpe og vann, fra innstikksted og utover. Det er da ikke behov for bandasje.
 • Når pasienten skal dusje bør innstikkstedet, frem til det er helet, dekkes med en fuktbestandig kompress.
 • Kontroller innstikkstedet for blødning, tegn på infeksjon, blodtilblandet urin, samt om det lekker urin fra uretra.
 • Langvarig bruk kan gi granulasjonsvev ved innstikksstedet. Behandles ofte med sølvnitrat (Lapisstift).

Følg basale smittevernrutiner, inkludert bruk av rene engangshansker og beskyttelsesfrakk.

Drenasjesystemet skal holdes lukket:

 • Ved brudd på aseptisk teknikk, frakobling eller lekkasje skal kateteret og drenasjesystemet skiftes med aseptisk teknikk og sterilt utstyr.
 • Det bør benyttes forhåndstilkoblede systemer, alternativt system hvor koblingen mellom pose og kateter forsegles med tape etter kateterinnleggelse.
  • Ved nødvendig frakobling må urinoppsamlingssystemet byttes ved hjelp av aseptisk teknikk:
  1. Utfør håndhygiene.
  2. Åpne et sterilt skiftesett.
  3. Fukt de sterile kompressene/tupfere med desinfeksjonsmiddel tilsatt ≥ 70% alkohol.
  4. Åpne urinposeoppsamlingssett uten å forurense koblingspunktet.
  5. Ta på rene hansker.
  6. Ta av forseglingstapen mellom kateter og slange. Desinfiser rundt koblingen på blærekateteret med de fuktede kompressene og la tørke.
  7. Ta av gammel pose og koble til ny uten å berøre kateteråpning eller åpning til urinposeslangen.
  8. Forsegl koplingen mellom kateter og slange med tapen som følger med
  9.  Sjekk at kateteret er festet for å unngå drag.

Sørg for at drenasje av urin skjer uhindret:

 • Unngå knekk eller klem på drenasjeslangen. Urinen skal strømme uhindret.
 • Hold til enhver tid oppsamlingsposen under urinblærens nivå. Posen skal ikke ligge på gulvet.
 • Tøm oppsamlingsposen regelmessig. For full pose kan hindre fri drenasje. Bruk separat ren oppsamlingsbeholder for hver pasient. Tappekranen skal ikke komme i kontakt med oppsamlingsbeholderen.

Tilbakemelding på denne sida

Sist oppdatert 28.08.2023