Smittevernrutine for sykehjem

PICC-line (perifert innlagt sentralt kateter)

Formål og grunnlagsinformasjon

 • Forebygge infeksjoner og sikre god kateterfunksjon.
 • ​Alt personell som håndterer PICC-line skal ha fått tilstrekkelig opplæring.
 • PICC-line er et perifert innlagt sentralvenøst kateter som legges inn via en vene på overarmen, oftest høyre overarm. Kateteret er ikke sydd fast, men fiksert på hud med en spesialbandasje som kalles «Statlock».
 • Kateterspissen plasseres i en hovedvene, vena cava superior.
 • PICC-line er beregnet for kort- og langtidsbruk, kan ligge inne inntil 1 år.

​Generelle infeksjonsforebyggende tiltak

 • ​All håndtering av PICC-line skal utføres med aseptisk teknikk.
 • Håndhygiene utføres umiddelbart før og etter håndtering av PICC-line
 • Antall koblinger og kraner bør være så lavt som mulig
 • Organiser arbeidet slik at antall til- og frakoblinger minimeres.
 • Blodprøvetaking fra PICC-line frarådes. Om nødvendig følg beskrivelsen i avsnitt Blodprøvetaking fra PICC-line.
 • PICC-line i badekar og svømmehall anbefales ikke. Ved dusj skal innstikksted og koblinger være beskyttet mot vann. Bruk av semipermeabel bandasje gir beskyttelse mot vann, mens koblinger må pakkes inn (plastpose eller engangshanske som knytes igjen og tapes til armen til pasienten slik at vann ikke renner inn).  ​

Innstikkstedet skal observeres daglig for infeksjonstegn; rødhet, hevelse, sekresjon, ubehag/smerte. Ved ikke-transparent bandasje palperes innstikksted for ubehag/smerte gjennom bandasje.

Transparent semipermeabel bandasje: skiftes hver 7. dag eller dersom den er våt, løs eller tilsølt. Ikke-transparent bandasje byttes hver 2. dag

Statlock-bandasje: Skiftes hver 7. dag eller dersom den er våt, løs eller tilsølt.

Utstyr:

 • Overflatedesinfeksjonssprit 70%
 • Stellefrakk
 • Munnbind
 • Rene engangshansker
 • Sterile engangshansker
 • Skiftesett
 • Sterile kompresser
 • Klorhexidinsprit 5 mg/ml
 • Ekstern fiksering (Statlock)
 • Transparent, semipermeabel bandasje med tapestrips og Skin-prep (hudbeskyttende middel)
 • Ev steristrips

Framgangsmåte:

​1. Sørg for å ha alt utstyr klart før oppstart.

2. Forbered arbeidsområdet/arbeidsbordet som skal brukes til plassering av sterilt utstyr. Desinfiser overflaten. Åpne forpakninger.

3. Ta på stellefrakk.

4. Utfør håndhygiene og ta på munnbind og engangshansker.

5. Observer kateteret beliggenhet ved å måle kateterlengde fra innstikksted til katetervinge ved å telle prikker på kateteret (1 prikk er 1 cm). Sammenlign med angitte mål ved innleggelse.

​Bytte av transparent semipermeabel bandasje:

6. Løsne bandasjen forsiktig. Dra utover og oppover (strechteknikk) uten å dra kateteret ut av posisjon.

7. Utfør håndhygiene og ta på rene hansker.

8. Desinfiser hud med Klorhexidinsprit 5 mg/ml. Start ved innstikksted og jobb utover i hele området hvor bandasjen skal fikseres. Desinfiser deretter kateter fra innstikksted og ut. La lufttørke i 30 sekunder. Dette gjentas to ganger.

9. Dekk innstikksted og Statlock med transparent, semipermeabel bandasje evt. gå videre til trinn 9.

Bytte av Statlock-bandasje

10. Utfør håndhygiene og ta på sterile hans​ker.

11. Fikser kateteret midlertidig med tapestrips eller steristrips

12. Løsne og fjern Statlock skånsomt fra huden ved hjelp av tupfere/kompresser med Klorhexidinsprit 5 mg/ml, dette løsner limet.

13. Inspiser innstikkstedet for infeksjonstegn: rødhet, hevelse, sekresjon, ubehag/smerte

14.  Desinfiser hud med Klorhexidinsprit 5 mg/ml. Start ved innstikksted og jobb utover i hele området hvor bandasjen skal fikseres. Desinfiser deretter kateter fra innstikksted og ut. La lufttørke i 30 sekunder. Dette gjentas to ganger.

15. Fikser kateter med ny Statlock:

Påfør Skin-prep hvor Statlock skal festes, la lufttørke

Fest kateteret i Statlock og steng låsen (hører et klikk) før den festes på huden

Løsne beskyttelsespapiret fra Statlock (en side av gangen) og fest Statlock på huden. Pilene på bandasjen skal peke oppover.

16. Dekk innstikksted og Statlock med transparent, semipermeabel bandasje.

17. Ta av hansker, utfør håndhygiene.

18. Kontroller kateterlengde på nytt for kontroll av posisjon. Dersom kateteret har forskjøvet seg, ta kontakt med lege. Kateter som har sklidd ut av posisjon skal ikke skyves inn igjen.

 • Kobling skal alltid brukes på PICC-line.
 • Nålefri kobling er anbefalt på PICC-line da disse gir et positivt eller nøytralt trykk i kateterlumen etter endt skylling. Dette hindrer tilbakestrøm av blod og væske. Skiftes minst hver 7. dag, men ikke oftere enn hver 4. dag. Koblinger skiftes alltid etter blodprøvetaking, blodtransfusjon, parenteral ernæring og ved synlig forurensning. Bruk aldri vanlig propp på nålefri kobling. ​
 • Antall koblinger og kraner bør være så lavt som mulig.
 • Bruk aseptisk teknikk ved berøring av slanger, kraner og koblinger som ligger utenfor tett bandasje på innstikksted.
 • Koblinger skal desinfiseres før bruk. Alternativt kan det brukes nålefri kobling med desinfeksjonshette.
 • ​​Desinfeksjonshette: Hette med desinfeksjonssprit kan benyttes når nålefri kobling ikke er i bruk. Denne desinfiserer koblingen kontinuerlig med virketid fra 1 minutt og opp til 7 døgn.
  Skiftes hver gang kobling har vært i bruk
 • Treveiskran med el. uten forlengelsesslang kan benyttes dersom det ikke er tilgang på nålefri kobling.
  Skiftefrekvens: se avsnitt Brukstid for infusjonssett, treveiskraner.
 • Propp på treveiskran: Ny steril propp settes på hver gang kobling har vært i bruk. 

Organiser arbeidet slik at antall til- og frakoblinger minimeres. For hver ny til- og frakobling utføres ny desinfeksjon av koblinger med sterile kompresser fuktet med Klorhexidinsprit 5 mg/ml. Bruk alltid aseptisk teknikk.

 • ​Skyll før infusjoner – for å kontrollere at kateteret fungerer
 • Skyll mellom infusjoner – for å hindre blanding av uforlikelige væsker
 • Skyll etter infusjoner– for å rense kateterlumen 
Til- og frakoblinger

Daglig bruk av PICC-ine​

Skylles og låses med 20 ml NaCl 9 mg/ml

Mer enn 24 timer til PICC-line skal brukesSkylles med 20 ml NaCl 9 mg/ml minimum hver 7. dag

Etter injeksjoner og infusjoner

Skylles med 20 ml NaCl 9 mg/ml

Etter blodtransfusjoner, blodprøvetaking, TPNSkylles med 40 ml NaCl 9 mg/ml

​1.​ Sørg for å ha alt utstyr klart før oppstart.

2. Forbered arbeidsområdet/arbeidsbordet som skal brukes til plassering av sterilt utstyr. Desinfiser overflaten.  Åpne forpakninger.

3. Utfør hånddesinfeksjon

4. Åpne evt. kompress rundt kobling

5. Utfør håndhygiene og ta på rene engangshansker

6. Påse at kateterklemme er i lukket posisjon.

7. Koblingspunkter skal kun berøres med sterilt utstyr

8. Desinfiser koblinger ved å gni Klorhexidinsprit 5 mg/ml i 15 sek før håndtering. Bruk sterile kompresser. Desinfeksjonsmiddelet skal deretter lufttørke 30 sekunder.  Koblingen skal være synlig ren før desinfeksjon. Ved synlig forurensning skal kobling skiftes før bruk.

​Tilkobling:

9. Utfør blodreturkontroll (backflow): Bruk sprøyte med 10 ml NaCl 9 mg/ml, sett inn 2-3 ml NaCl, aspirer forsiktig og hold i 3-5 sekunder til blodsvar. Unngå å aspirere blod forbi koblinger. Injiser deretter hele sprøytens innhold.

10. Kople til aktuell injeksjon/infusjon.

Frakobling:

​11. Skyll med NaCl 9 mg/ml etter avsluttet injeksjon/infusjon.
 • ​​Bruk kun 10-ml sprøyte eller større til skylling og låsing. Bruk av mindre sprøyter øker risikoen for høyt trykk og skade på katetersystemet.
 • Bruk alltid støt-teknikk. Skyllevæske (NaCl) injiseres støtvis i porsjoner på 1‐2 ml. Skaper turbulens og forebygger beleggdannelse i kateterlumen.
 • Avslutt alltid med positivt-trykk-teknikk. De siste 1-2 ml med NaCl injiseres langsomt mens kraner og eventuelle klemmer stenges. Dette hindrer tilbakestrøm av blod i kateterlumen.
12. Sett på steril propp på treveiskran evt. sett på desinfeksjonshette på nålefri kobling

13. Kobling kan pakkes inn i sterile kompresser hvis dette vurderes som mer bekvemt for pasient. Kompresser må skiftes ved fukt/søl.

​14. Ta av hansker, utfør håndhygiene

 • Dokumenter dato og klokkeslett for skifte i pasientens journal
Brukstid for infusjonssett, treveiskraner
Ved kontinuerlig infusjon med​ klare væsker F.eks. NaCl, Glukose

Skiftes hver 4. dag (96 timer)​

Ved intermitterende infusjon (korttidsinfusjon) F.eks. legemiddel som gis fl​ere ggr. i døgnet Kobles normalt fra og kastes når infusjonen er gitt
Ved tilsetning av medikamenterFarmakologiske forhold avgjør skiftefrekvens
Ved totalparenteral ernæring (TPN)Skiftes senest innen 24 timer etter infusjonsstart

 • ​Treg eller manglende blodretur (backflow)​
 • Økt eller absolutt motstand ved injeksjon 
Problem som kan oppstå ved bruk av PICC-line
Mulig årsak​ Tiltak

Kateterklemme er stengt (noen PICC-line har kateterklemme)​​

Treveiskran er stengt

Sjekk at kateterklemme er åpen.

Sjekk at treveiskran er åpen.

 

Katetret er ute av stilling eller har knekk

 

 

 

Kateteret kan være blokkert

Observer kateterets beliggenhet. Dersom kateteret har forskjøvet seg, ta kontakt med lege. Kateter som har sklidd ut av posisjon skal ikke skyves inn igjen

La pasienten endre stilling i senga, løfte armene, bøye seg fremover, snu seg, ta dype åndedrag, hoste, reise seg osv.

Tett (okkludert) kateter Kontakt lege.

Unngå eller begrens blodprøvetaking fra sentralvenøse katetre (SVK) og veneport. Blodprøvetaking fra SVK gir økt risiko for infeksjon, kateterokklusjon (kateter går tett) og hemolyse (ødeleggelse av de røde blodlegemene).

Dersom blodprøvetaking fra SVK ikke kan unngås:

 • ​Pågående infusjoner skal stoppe i minimum 15 minutter før prøvetaking.
 • Total parenteral ernæring (TPN) kan påvirke blodprøveresultatene. Dersom TPN har vært stengt i 4 timer eller mer har det ingen betydning for prøvesvar. Kontakt laboratorium dersom det er nødvendig å ta blodprøve fra kateter før det er gått 4 timer.
 • Bruk vacutainer med luer adapter ved blodprøvetaking.
 • Alle koblinger skal byttes etter blodprøvetaking
 • Kateterets lukkeventil gjør at vacutainer bør benyttes sammen med treveiskran for å unngå negativt trykk. Alternativt kan vacutainer koples på den nålefri koblingen, vær da obs på at negativt trykk kan øke fare for sprut/mislykket prøvetaking. Her beskrives metode ved bruk av treveiskran.

Utstyr:

 • Rene engangshansker
 • Sterile kompresser
 • Klorhexidinsprit 5 mg/ml
​Bruk sprøyter med luerlock:

 • ​2 x 10 ml prefylte sprøyter med NaCl 9 mg/ml (1 til skylling før blodprøvetaking, 1 til å fylle ny nålefrikopling/treveiskran).
 • 4 x 10 ml prefylte sprøyter med NaCl 9 mg/ml (til skylling etter blodprøvetaking)
 • 2 x 10 ml sprøyter (1 til kasteblod, 1 til blodprøvetaking)
 • Treveiskran
 • Vacutainer holder med adapter
 • Blodprøveglass
 • Nålefri kobling, evt. desinfeksjonshette
 • Evt. treveiskran, sterile propper, evt. desinfeksjonshette
 • Ev tape eller elastisk strømpe
 • Pasientetiketter til merking av blodprøveglass

​Framgangsmåte

 1. ​Sørg for å ha alt utstyr klart før oppstart.
 2.  Forbered arbeidsområdet/arbeidsbordet som skal brukes til plassering av sterilt utstyr. Desinfiser overflaten. Åpne forpakninger.
 3. Sterile tilkoblingspunkt skal gjennom hele prosedyren kun berøres med sterilt utstyr
 4. Sjekk at infusjonen er stanset i tilstrekkelig tid
 5. Utfør håndhygiene
 6. Fyll ny nålefri kobling og ny treveiskran med NaCl 9 mg/ml
 7. Åpne kompress rundt kobling
 8. Utfør håndhygiene, ta på rene engangshansker
 9. Desinfiser koblinger ved å gni Klorhexidinsprit 5 mg/ml i 15 sek før håndtering. Bruk sterile kompresser. Desinfeksjonsmiddelet skal deretter lufttørke 30 sekunder.  Koblingen skal være synlig ren før desinfeksjon. Ved synlig forurensning skal kobling skiftes før bruk.
 10. Kontroller blodprøvesvar (backflow), og skyll med 10ml NaCl 9 mg/ml. Vent deretter 1 minutt for å unngå fortynning av første prøve.
 11. Koble på prefylt treveiskran.
 12.  Koble vacutainerholder i den ene utgangen på treveiskranen, og en tom 10 ml sprøyte i den andre utgangen
 13. Åpne treveiskran mot sprøyten, aspirer forsiktig 10 ml kasteblod som kastes
 14. Sett riktig prøveglass i vacutainerholder. For valg og riktig rekkefølge av blodprøveglass, se labhåndbok for ditt sykehuslaboratorium.
 15. Koble ny, tom 10 ml sprøyte på treveiskranen. Aspirer ønsket mengde blod (se mengde på blodprøveglasset). Vri kranen slik at den åpner seg fra sprøyte mot vacutainerholder, og la blodet trekkes inn i prøveglasset til angitt mengde. Gjenta til alle prøveglass er fylt. Alle fylte blodprøveglass vendes forsiktig 180 grader 5-10 ganger
 16. Koble fra treveiskran og nålefrikobling
 17. Desinfiser kateteråpning ved å gni Klorhexidinsprit 5 mg/ml i 15 sek før håndtering. Bruk sterile kompresser. Desinfeksjonsmiddelet skal deretter lufttørke 30 sekunder.  
 18. Sett på prefylt nålefri kobling på kateteråpningen evt. treveiskran.
 19. Skyll kateteret med minimum 40 ml NaCl 9 mg/ml, bruk start-stopp teknikk og positivt-trykk teknikk
 20. Sett ny steril propp på treveiskran. Sett evt. desinfeksjonshette på nålefri kobling
 21. Kobling kan pakkes inn i sterile kompresser hvis dette vurderes som mer bekvemt for pasient. Kompresser må skiftes ved fukt/søl.
 22. Ta av hansker, utfør håndhygiene​

Fjerning skal forordnes av lege og utføres av lege eller sykepleier.

Utstyr:

 • ​Desinfeksjonssprit til overflater 70%
 • Klorhexidinsprit 5 mg/ml
 • Engangshansker. Evt. sterile hanske
 • Sterile kompresser og bandasjer
 • Risikoavfallsboks

​​Fremgangsmåte:

 1. ​Sørg for å ha alt utstyr klart før oppstart.
 2. Forbered arbeidsområdet/arbeidsbordet som skal brukes til plassering av sterilt utstyr. Desinfiser overflaten. Åpne forpakninger.
 3. La pasienten ligge med armen ut til siden
 4. Utfør håndhygiene.
 5. Løsne bandasje over innstikkstedet.
 6. Utfør håndhygiene.
 7. Ta på sterile hansker, evt. gjennomfør prosedyren med non-touch teknikk.
 8. Desinfiser huden fra innstikkstedet og utover med Klorhexidinsprit 5 mg/ml og la lufttørke i minst 30 sek.  Løsne og fjern Statlock skånsomt fra huden ved hjelp av tupfere/kompresser med Klorhexidinsprit 5 mg/ml, dette løsner limet.
 9. Hold to sterile kompresser over innstikkstedet og trekk kateteret med et forsiktig drag. Ved motstand, legg varmt omslag på innstikkstedet og vent cirka 30 minutter
 10. Komprimer over innstikksted i minimum 1-2 minutter
 11. Legg en steril kompress over innstikksstedet
 12. Etter seponering:
 • Kontroller at katetret og kateterspissen er uskadd/helt. Inspiser innstikkstedet.
 • Dokumenter evt. funn, samt dato og klokkeslett for fjerning.
 • Rapporter funn til ansvarlig lege.
 • Dersom kateteret fjernes på grunn av mistanke om kateter assosiert infeksjon, sendes kateterspissen til bakteriologisk dyrkning. Se labhåndboka for ditt sykehuslaboratorium.
​13. Ta av hansker, utfør håndhygiene​Tilbakemelding på denne sida​
​​

Sist oppdatert 13.02.2024