SMITTEVERNRUTINE FOR SYKEHJEM

Urinprøve - prøvetaking

​Formål og grunnlagsinformasjon

 • Sikre at urinprøven tas riktig og unngå forurensning av prøven.
 • Det er vanlig at eldre mennesker har bakterier i urinen. Opp mot halvparten av eldre i sykehjem, har bakterier i urinen uten at de er syke. Dette kalles asymptomatisk bakteriuri (ABU) og skal ikke behandles med antibiotika.  Se  infoskriv ABU fra Antibiotikasenteret for primærmedisin.
 • Påvisning av bakterier i urinen hos eldre pasienter ved urinstrimmeltest og bakteriologisk undersøkelse, dyrkning, er ikke ensbetydende med urinveisinfeksjon. Symptomer/plager må alltid kartlegges. Bruk derfor Urinprøve – sjekkliste ved urinprøvetaking.
 • Urinveiene til pasient med permanent kateter (KAD) blir raskt kolonisert med bakterier. Urinstrimmeltest har derfor svært begrenset verdi for disse pasientene.
 • Dersom sannsynlig årsak til infeksjon er urinkateteret, er første steg av behandlingen å vurdere om urinkateteret kan fjernes eller skiftes. Prøve tas etter fjerning evt. bytting av kateter. 

 • Midtstråleurin:
 • Benyttes som standard prøvetakingsmetode ved mistanke om UVI.
 • Hos noen pasienter er det vanskelig å få tatt midtstråle urin (sengeliggende, inkontinente, demente pasienter).
 • Alt 1: Hele urinporsjonen benyttes.  For kvinner som er inkontinente og/eller sengeliggende anbefales nedentil vask med såpe og vann i forkant. Ikke nødvendig hos menn dersom forhuden trekkes tilbake evt. vask av glans.
 • Alt 2.:Engangskateterisering (SIK). Midtstråleurin er da mig.
 • Morgenurin
 • Første urin på morgenen. Urinen bør ha stått i blæra i minst 4 timer.

Husk at urinstiks har svært begrenset verdi på grunn av høy forekomst av asymptomatisk bakteruri (ABU) hos eldre i sykehjem

 • Les produktinformasjon fra leverandør og merk tidsangivelser for avlesing av resultat.
 • Bruk rent prøveglass. Ikke ta testen fra samme glasset som skal sendes til dyrkning, dette kan føre til forurensning av prøven.
 • Midtstråleurin og morgenurin er ønskelig.
 • Prøven analyseres så raskt som mulig. Kan oppbevares inntil 2 timer i romtemperatur eller kjøleskap.  
 • Blir prøven stående må den blandes (snus opp/ned) før test. Husk at urinen skal være romtemperert.
 • Unngå å berøre testfeltene, og pass på å ha tørre hansker.
 • Dypp strimmelen raskt i urinen (ca. 1 sek.). Alle felter må fuktes med urin. Overflødig urin fjernes ved å stryke baksiden av strimmelen mot kanten av prøveglasset. Strimmel legges på tørkepapir. Start tidtaking samtidig.
 • Noter resultatene

Se laboratoriehåndboka for prøvetaking, oppbevaring og transport.

Bakteriologisk dyrkning
​ Laboratoriehåndbok​​​
​Nordlandssykehuset (NLSH) ​ Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN)
​Rekvirering
Husk urinprøve sjekkliste.

- Viktig med gode kliniske opplysninger på rekvisisjon
Mistenkt fokus = urin
Midtstråleurin?
Morgenurin?
Allerede startet el. planlagt behandling, hvilken?
Skiftet urinkateter før prøve?
Hvor lenge har ev. KAD ligget inne?
Utfylling av rekvisisjon Utfylling av rekvisisjon

Transporttid inntil 24 timer (maksimalt 2 timer utenfor kjøleskap)

Universalcontainer uten tilsetning (sterilt glass).

Om prøvetaking og prøvebehandling Om prøvetaking og prøvebehandling
Transporttid < 48 timer
Borsyreglass el. transportagar (f.eks. UriCult)
Hvis urinvolumet er halvparten av det som er anbefalt. Ta ut halvparten av borsyra.
Om prøvetaking og prøvebehandling Om prøvetaking og prøvebehandling

Transporttid > 48 timer

Transportagar (f.eks. UriCult)

Om prøvetaking og prøvebehandling

Om transportagar

Om prøvetaking og prøvebehandling


Urinprøve fra permanent blærekateter (KAD)
Anbefales at kateter byttes og deretter tas prøve i hh.t. anbefaling

Prøve fra KAD som har ligget inne dyrkes kun i spesielle tilfeller.
Permanent kateter 

Indikasjon for prøvetaking ved KAD

Permanent kateter

Indikasjon for prøvetaking ved KAD

Flere kommuner har inngått avtale med NOKLUS (Norsk kvalitetsforbedring av laboratorieundersøkelser)som har utarbeidet prosedyrer for laboratoriearbeid. Bruk påloggingsinformasjon i din kommune for tilgang til laboratorieprosedyrer og e-læring om urinprøvetaking.

Nordlandssykehuset Laboratoriehåndbok  Hentet 30.04.2021

Universitetssykehuset i Nord Norge Laboratoriehåndbok  Hentet 30.04.2021

Norsk kvalitetsforbedring av laboratorieundersøkelse (NOKLUS) Hentet 30.04.2012

Folkehelseinstituttet (2013) Forebygging av kateterassosierte urinveisinfeksjoner Hentet 30.04.2021

Antibiotikasenteret for primærmedisin Infoskriv asymptomatisk bakteriuri. Hentet 30.04.2021

Andersen, Bjørg Marit (2013, 3. utgave). Håndbok i hygiene og smittevern, Sykehjem Langtidsinstitusjoner. Oslo: Akademia forlag.

Tilbakemelding på denne sida


Sist oppdatert 28.08.2023