Smittevernrutine for sykehjem

Øyeinfeksjoner - konjunktivitt

​Formål og grunnlagsinformasjon

 • ​ Forebygge utvikling av øyeinfeksjoner og spredning av smitte.
 • Konjunktivitt (øyekatarr) er infeksjon i øyeslimhinnen, og kan skyldes bakterier eller virus.
 • Smitter ved direkte kontakt med øyesekret, eller indirekte kontakt gjennom forurensede hender, salvetuber eller behandlingsutstyr. Kan også smitte gjennom forurenset vann eller bading i dårlig kloret svømmebasseng.

 • ​Inkubasjonstid ved bakteriell konjunktivitt er 1 – 2 døgn, ved adenoviral konjunktivitt 5 – 14 dager.
 • Bakteriell konjunktivitt: skyldes ofte gule stafylokokker. Gir kløe, fremmedlegemefølelse, rødhet og purulent sekresjon med sammenklistring av øyelokkene om morgenen. Det andre øyet affiseres vanligvis i løpet av et par dager.
 • Viral konjunktivitt: skyldes oftest ulike serotyper av adenovirus. Gir rødhet, oftest klar tåreflod, svie og ubehag. Sløret syn kan forekomme, samt forkjølelseslignende symptomer.
 •  Prøvetaking vanligvis ikke indisert, men kan i visse situasjoner forordnes av lege

 • ​Ved bakteriell konjunktivitt benyttes som regel både øyedråper og øyesalve. Begge øynene behandles. Effekt kan forventes i løpet av 4 døgn. Kontakt lege ved terapisvikt. Ved viral konjunktivitt er øyedråper bare indisert i spesielle tilfeller.
 •  Rengjøring rundt øynene med rent vann flere ganger daglig.
 •  Pasientbundne øyendråper, øyesalve og annet flergangsutstyr. Merkes med navn.
 • Svært viktig med god håndhygiene, konjunktivitt smitter lett.
 • Bruk hansker ved drypping av øynene. Husk håndhygiene før og etter hanskebruk.
 • Øyensminke skal ikke brukes under behandlingen, og må kasseres. Nye produkter etter endt behandling.
 • Kontaktlinser skal ikke brukes under behandlingen. (Nye linser etter endt behandling)​

Folkehelseinstituttet. Smittevernveilederen, Konjunktivitt, infeksiøs (Hentet 03.08.2023

 

Tilbakemelding på denne sida

Sist oppdatert 22.12.2023