Blærekateter - fjerning

Formål og grunnlagsinformasjon

Blærekateter skal alltid fjernes så snart det er forsvarlig. Før prosedyren iverksettes må pasienten være godt informert om denne og nødvendig utstyr må være tilgjengelig.

Prosedyren er hentet fra Forebygging av kateterassosierte urinveisinfeksjoner, Nasjonal veileder, FHI, 2013.

 1. Utfør håndhygiene og ta på beskyttelsesfrakk.
 2. Hjelp pasienten i egnet leie. Legg kladd eller lignende under pasienten for beskyttelse av sengetøyet.
 3. Plasser nattbord og søppelbøtte i egnet posisjon.
 4. Ta på rene hansker.
 5. Aspirer ballongvæsken ut med en sprøyte, kontroller at innsatt væskemengde er trukket ut.
 6. Trekk kateteret forsiktig ut samtidig som du sjekker at pasienten ikke har ubehag.
 7. Kast kateter og annet brukt utstyr. Ta av hansker og beskyttelsesfrakk.
 8. Utfør håndhygiene.
 9. Noter i pasientens journal tidspunkt for fjerning av kateter.

Observer at spontan vannlating kommer i gang. Inntil det skjer bør blæren tømmes med intermitterende kateterisering ca. hver 4. time, eller hyppigere dersom pasienten får blærespreng/ubehag. Vurder bruk av ultralydskanning av urinblæren til undersøkelse av behov for intermitterende kateterisering inntil pasienten later urin spontant.

 • Ren beskyttelsesfrakk og rene engangshansker
 • Steril sprøyte (10 eller 20 ml)
 • Beskyttende underlag (kladd eller lignende)

Folkehelseinstituttet (2013) Veileder for forebygging av kateterassosierte urinveisinfeksjoner, Nasjonal veileder

Tilbakemelding på sida

 

Sist oppdatert 21.12.2023