Smittevernrutine for sykehjem

Veneport (venous access port - VAP)

​Formål og grunnlagsinformasjon

 • Forebygge infeksjoner og sikre god kateterfunksjon.
 • Alt personell som håndterer veneport skal ha fått tilstrekkelig opplæring.
 • Veneport er en liten hul kapsel av titan- eller plast med en silikonpute/-membran tilsluttet et silikonkateter. Porten opereres inn under huden (subkutant), der kateterdelen plasseres i en hovedvene. Plasseringen er oftest forsiden av thorax.
 • Veneport er beregnet for langtidsbruk. Membranen kan punkteres ca. 2000 ganger.
 • Unngå blodprøvetaking fra veneport.
 • All håndtering av veneport inkl. administrering av infusjonsvæsker og legemidler skal utføres med aseptisk teknikk.
 • Steng alltid klemmene på slangen ved til-/og omkoblinger, slik at man unngår luftemboli.

Utstyr:

 • Ren stellefrakk.
 • Sterile hansker.
 • Munnbind.
 • Sterilt skiftesett.
 • Klorhexidinsprit 5 mg/ml til desinfeksjon av hud og koblinger.
 • 1 x 20 ml el. 2x 10 ml sprøyter til opptrekk av natriumklorid (NaCl) 9 mg/ml (alt. 2 x 10 ml prefylte sprøyter med NaCl 9 mg/ml).
 • Dersom aspirering av Heparinlås er forordnet: 10 ml-sprøyte med 5 ml NaCl 9 mg/ml. Se pkt. 11 alternativ 2.

 • Evt. 10 ml-sprøyte med 5 ml Heparin 100 IE/ml til Heparinlås.

 • Bruk sprøyter med luerlock hvis mulig.
 • Gjennomsiktig semipermeabel bandasje til fiksering (ca. 10 x 12 cm).
 • Selvheftende elastisk bind eller tape.
 • Sterile kompresser.
 • Nål. Lengde på nålen velges etter hvor dypt veneporten er plassert. Sjekk i epikrise fra sykehuset.

Fremgangsmåte:

 1. Sørg for å ha alt utstyr klart før oppstart.
 2. Forbered arbeidsområdet/arbeidsbordet som skal brukes til plassering av sterilt utstyr. Desinfiser overflaten
 3. Ta på munnbind, stellefrakk og utfør håndhygiene.
 4. Lokaliser veneportens membran ved palpasjon. Bruk god tid på dette.
 5. Utfør håndhygiene. Pakk opp sterilt utstyr, og ha Klorhexidinsprit på tupferne i skiftesettet.
 6. Vask huden over veneportområdet i spiralbevegelser. Begynn med huden rett over veneporten og sirkle utover. La huden lufttørke i 30 sekunder. Dette gjentas to ganger.
 7. Utfør håndhygiene. Ta på sterile hansker.
 8. Fyll nål og slangen med NaCl. Lukk klemmene og la sprøyten forbli tilkoblet.  
 9. Fiksér veneporten i et 3-fingergrep med den ene hånden, og lokaliser silikonmembranen.
 10. Stikk nålen hurtig og bestemt inn i membranen i rett vinkel. Trykk til nålen støter mot bunnen av portens kammer.
 11. Alternativ 1: Skyll med noen ml NaCl, og aspirer deretter til blod er synlig i slangen.  Skyll deretter med resten av NaCl og koble til infusjon, evt. Heparinlås se Skylle og låse veneport

  Alternativ 2: Dersom aspirering av Heparinlås er forordnet, sett inn et par ml NaCl 9 mg/ml, aspirer deretter 5ml og kast sprøyte med innhold. Skyll deretter med 10 ml NaCl og koble til infusjon, evt. Heparinlås se Skylle og låse veneport

 12. Skyll deretter med resten av NaCl og koble til infusjon, evt. Heparinlås se Skylle og låse veneport
 13. Fjern håndtaket på nålen, hvis nålen har håndtak.
 14. Dersom avstanden mellom huden og nålen er stor, stabiliseres nålen ved å legge sterile kompresser under.
 15. Fiksér med gjennomsiktig semipermeabel bandasje.
 16. Dekk eventuelt koblingen med sterile kompresser. Det er ingen evidens for at dette reduserer risikoen for infeksjoner, men kan beskytte huden eller være et ønske fra pasienten.
 17. Kateteret skal aldri være åpent til luft, steng klemmer før hver til-/ og frakobling.

 • Gjør observasjon av bandasje, og palpasjon utenpå bandasjen hver dag.
 • Skift bandasje hvis den er fuktig, løsner eller er synlig tilsølt.
 • Skift bandasje minst en gang per uke eller ved behov.
 • Skift nålen hver 7. dag, eller oftere ved indikasjon.
 • Desinfiser innstikkstedet og et område på størrelse med bandasjen med Klorhexidinsprit 5 mg/ml før ny bandasje settes på.
 • Unngå kontaminering av sterile områder. Bruk aseptisk teknikk ved skifte av bandasje.

 • Antall koblinger og kraner bør være så lavt som mulig
 • Unngå kontaminering av sterile områder. Bruk aseptisk teknikk ved berøring av slanger, kraner og koblinger som ligger utenfor tett bandasje på innstikksted.
 • Desinfisering av koblinger og kraner gjøres ved å gni Klorhexidinsprit 5 mg/ml i 15 sek før og etter håndtering. Bruk sterile kompresser. Desinfeksjonsmiddelet skal deretter lufttørke 30 sekunder.
 • Ved bruk av propp. Alltid ny propp etter infusjoner.
 • Brukes nålefrie koblinger skal disse også desinfiseres før bruk dersom ikke desinfeksjonshette har vært brukt.


 • Dokumenter dato og klokkeslett for skifte i pasientens journal​
  • Ved kontinuerlig infusjon med klare væsker F.eks. NaCl, Glukose​: Skiftes hver 4. dag (96 timer)
  • Ved intermitterende infusjon (korttidsinfusjon) F.eks. legemiddel som gis flere ganger i døgnet: Kobles normalt fra og kastes når infusjonen er gitt
  • Ved tilsetning av medikamenter: Farmakologiske forhold avgjør skiftefrekvens​
  • Ved totalparenteral ernæring (TPN): Skiftes senest innen 24 timer etter infusjonsstart

 • Skyll før – mellom – etter infusjoner
  • Før – for å kontrollere at kateteret fungerer
  • Mellom – mellom infusjoner for å hindre blanding av uforlikelige væsker
  • Etter – for å rense kateterlumen
 • Bruk kun 10-ml sprøyte eller større til skylling og låsing. Bruk av mindre sprøyter øker risikoen for høyt trykk og skade på katetersystemet.
 • Bruk alltid støt-teknikk. Skyllevæske (NaCl) injiseres støtvis i porsjoner på 1‐2 ml. Skaper turbulens og forebygger beleggdannelse i kateterlumen.
 • Avslutt alltid med positivt-trykk-teknikk. Den siste 1-2 ml med NaCl eller Heparin injiseres langsomt mens klemmer, kraner stenges. Dette hindrer tilbakestrøm av blod i kateterlumen.

​Daglig bruk av ​VAP​:  

Skylles og låses med 20 ml NaCl 9 mg/ml.

Mer enn 24 timer til VAP skal brukes: 

​Skylles med 20 ml NaCl 9 mg/ml og låses med 5 ml Heparin 100 ​IE/ml.
 

Etter injeksjoner, infusjoner og før fjerning av nål fra VAP: 

   Skylles med 20 ml NaCl 9 mg/ml .

 

Lås eventuelt med 5 ml Heparin 100 IE/ml umiddelbart etter avsluttet skyllerutine.
 

VAP brukes sjeldnere enn hver 7. dag: 

Skylles med 20 ml NaCl 9 mg/ml og låses med 5 ml Heparin 100 ​IE/ml hver 4. uke for å unngå at veneportslangen som ligger under huden blir tett.

 

Følg fremgangsmåte beskrevet under Innleggelse av nål i veneport til og med punkt 12.

 

Nålen fjernes som beskrevet under Fjerne nål fra veneport

Utstyr:

 • Engangshansker.
 • 10 ml-sprøyte med 5 ml Heparin 100 IE/ml.
 • 1 x 20 el. 2x10 ml sprøyter til opptrekk av NaCl 9 mg/ml (alt. 2 x 10 ml prefylte sprøyter med NaCl 9 mg/ml).
 • Bruk sprøyter med luerlock hvis mulig.
 • Sterile kompresser og bandasje.
 • Tape.
 • Risikoavfallsboks
Fremgangsmåte:
 • Utfør håndhygiene.
 • Bruk aseptisk teknikk.
 • Skyll og lås veneporten som beskrevet under Skylle og låse veneport.
 • Løsne bandasjen
 • Trekk ut nålen og kast den umiddelbart i risikoavfallsboks
 • Legg en steril kompress over innstikksstedet
Sist oppdatert 22.12.2023