Smittevernrutine for sykehjem

Avfallshåndtering – restavfall eller smittefarlig avfall?

Formål og grunnlagsinformasjon

 • Formålet er at avfall blir emballert og håndtert slik at det ikke utgjør fare for noen som kommer i kontakt med avfallet.
 • Avfall utgjør liten smittefare når det er riktig emballert og håndhygiene utføres etter kontakt med avfall.

Restavfall - gjelder også avfall fra rom med kontakt- og dråpesmitte

Som hovedregel kan alt avfall ved kontakt- og dråpesmitte i sykehjem håndteres som restavfall, f.eks. ESBL, MRSA, influensa og covid-19.

I sykehjem behandles ingen infeksjoner med en slik alvorlighetsgrad at alt avfall fra rommet skal håndteres som smittefarlig avfall (slik tilfellet er med høyrisikosmitte og smittsom lungetuberkulose).

Alt avfall der det ikke er risiko for lekkasje av kroppsvæsker fra emballert avfall håndteres som restavfall (unntatt kanyler/skalpellblader/reagensrør med blod).

 • Sørg for at kroppsvæsker er absorbert i bleie, kladd, bandasje, cellestoff, papir e.l.
 • Emballer avfallet i plastpose.
 • Kastes deretter som restavfall.

Smittefarlig avfall - gul avfallsboks/kanyleboks

 • Brukes dersom det er fare for lekkasje av kroppsvæsker etter emballering av avfall i plastpose (dryppvått/flytende avfall som ikke lar seg absorbere, inkludert utømte stomiposer e.l.).
 • Avfall tas med til gul oppsamlingsboks (på desinfeksjonsrom eller avfallsrom). Er posen forurenset på yttersiden; dobbeltemballer før den tas ut av rommet.
 • Benytt alltid godkjente kanylebokser til stikkende/skjærende gjenstander, slik som brukte kanyler.
 • Legemiddelavfall kasseres også som risikoavfall i gule bokser.
 • Boksen skal være støtsikker, fukttett og ha gul farge. Dette gir sikker transport til avfallsmottak.
 • Gul oppsamlingsboks skal oppbevares på egnet sted, f.eks. desinfeksjonsrom eller avfallsrom (eller medisinrom for legemiddelavfall):
  • Trenger ikke gul plastsekk innvendig og skal ikke fylles over maksmerket, da dette kan føre til problemer med lukking.
  • Knepp igjen på alle kantene.
  • Skal merkes med dato, tjenestested og type avfall.

 

Tilbakemelding på denne sida

Sist oppdatert 15.03.2024