Smittevernrutine for sykehjem

Blodsmitte

Formål og grunnlagsinformasjon  

 • ​Det er ingen ekstra tiltak overfor pasienter/beboere med kjent blodsmitte med hiv og hepatitt B, C, D og E. Dette gjelder også ved eventuell undersøkelse eller behandling i sykehjem eller på sykehus.
 • Anbefalte tiltak er basale smittevernrutiner. Disse er basert på prinsippet om at alle kroppsvæsker inklusive blod, sekreter og ekskreter, ikke-intakt hud og slimhinner kan inneholde smittestoffer. Se Basale (grunnleggende) smittevernrutiner.
 • Gjennomføring av basale rutiner overfor alle pasienter vil redusere risikoen for smitte fra både kjente og ukjente smittekilder.
 • Blodsmitte kan skje ved stikkskader, bittskader og sprut av blod på slimhinner (øye, nese, munn/svelg) eller defekt hud (åpne sår, eksem, etc.).
 • Arbeidstakere som i sitt arbeid kan være utsatt for blodsmitte bør vaksineres mot hepatitt B, se Vaksiner ansatte (yrkesvaksinasjon)
 • Forebygging av stikkskader vil redusere risikoen for smitte både fra kjente og ukjente smittekilder, se Stikkskade - forebygging

 • ​Basale (grunnleggende) smittevernrutiner.
 • Pasienter med kjent blodsmitte skal ikke isoleres på grunn av dette og kan normalt dele rom med andre.
 • Ved risiko for ukontrollert søl av kroppsvæsker anbefales enerom. Enerom vurderes også hvis pasient ikke klarer å gjennomføre de basale rutinene som er nødvendig for å forebygge blodsmitte.
 • Ved stikkskade, se Stikkskadeuhell

 1. ​Folkehelseinstituttet 2015 – Smittevernveilederen, Basale smitteve​rnrutiner i helsetjenesten

Tilbakemelding på denne sida

Sist oppdatert 21.12.2023