Smittevernrutine for sykehjem

Desinfeksjon av hud

​Formål og grunnlagsinformasjon

 • Formålet er å forebygge infeksjoner ved punksjon av hud ved å fjerne midlertidig bakterieflora, samt redusere den permanente normale bakteriefloraen på huden.
 • Folkehelseinstituttet anbefaler desinfeksjon ved alle typer injeksjoner som et føre-vár prinsipp.
 • Alkohol gir rask bakteriereduksjon. I kombinasjon med klorheksidin oppnås en langvarig effekt.
 • I Norsk legemiddelhåndbok er flere desinfeksjonsmidler beregnet for hud beskrevet.

Huden skal være synlig ren og tørr før desinfeksjonsmiddelet påføres.
Flasker merkes med dato idet de åpnes. Noter også holdbarhet for åpnet flaske.
Se Trygg injeksjonspraksis

Ved subkutane og intramuskulære injeksjoner, samt blodprøvetaking (utenom blodkultur)

 • Desinfeksjonsmiddel: Alkohol 70 - 85 % (eller klorheksidinsprit 5 mg/ml)
 • Ren kompress
 • Ferdig fuktede og foliepakkede spritkompresser kan benyttes hvis de er tilstrekkelig fuktige, dvs. at det drypper av dem når de klemmes sammen
 • Utfør håndhygiene og ta på rene hansker
 • La alkoholen lufttørke før huden perforeres

Ved innleggelse av perifere intravaskulære katetre og blodkultur

 • Desinfeksjonsmiddel: Klorheksidinsprit 5 mg/ml
 • Sterile tupfere/ kompresser
 • Utfør håndhygiene og ta på rene hansker
 • Desinfiser et område på ca 5x5 cm og la det lufttørke (ca. 30 sekunder)
 • Desinfiser deretter en gang til med ny kompress og la det lufttørke på nytt (ca. 30 sekunder)

Assistering ved leddpunksjon, spinalpunksjon, innleggelse av sentralt venekateter, epiduralkatetre eller lignende invasive prosedyrer

 • Desinfeksjonsmiddel: Klorheksidinsprit 5 mg/ml
 • Sterile tupfere/ kompresser.
 • Aseptisk teknikk
 • Desinfiser et området og la det lufttørke (ca. 1 minutt)
 • Desinfiser deretter en gang til med ny kompress og la det lufttørke på nytt (ca. 1 minutt) 

 

Tilbakemelding på denne sida

Sist oppdatert 21.12.2023