Smittevernrutine for sykehjem

Pasientplassering

​Formål og grunnlagsinformasjon

  • Enerom med eget bad/toalett er et godt utgangspunkt for å hindre smittespredning.
  • I langtidsinstitusjoner er det bare i sjeldne tilfeller aktuelt å flytte pasienter til andre rom grunnet smittestatus.

  • Har institusjonen tosengsrom, gjøres det en vurdering av smittestatus før tildeling av rom besluttes.
  • Ved kjent bærerskap av antibiotikaresistente bakterier tilbys enerom med eget bad. Ektefeller/samboere deler vanligvis rom selv om bare en av dem er kjent smittebærer.
  • Langvarig isolering i langtidsinstitusjoner unngås. Tiltak tilpasses den enkelte situasjon. Kortvarig isolering er aktuelt for å hindre smittespredning i mer akutte situasjoner, i samråd med lege.
  • Dersom institusjonen har rom med forgang og ev. egen dekontaminator, bør det lages lokale rutiner for hvordan disse rommene disponeres.
  • Andre hensyn som kan vurderes ved plassering av smitteførende pasient er nærhet til desinfeksjonsrom og nærhet til utgang.
  • Enerom vurderes for immunsvekkede pasienter.

Tilbakemelding på denne sida

Sist oppdatert 28.08.2023