Smittevernrutine for sykehjem

Tekstilhåndtering i avdeling

​Formål og grunnlagsinformasjon

 • Formålet er å beskytte rene tekstiler mot forurensning, samt forebygge smittespredning fra brukte tekstiler.
 • Tekstiler desinfiseres ved 85° C i 10 minutter. Industrivaskemaskiner kan innfri dette kravet.

 • Rent tøy skal være tildekket under all transport, helt til det plasseres i rent skap.
 • Tøy oppbevares i rene, tørre og lukkede skap/ rom.
 • Dør ut mot avdeling skal alltid holdes lukket.
 • Sørg for god avstand fra gulv.
 • Rom for lagring av tøy bør ikke kombineres med andre lagringsbehov, heller ikke lagring av rent privattøy.
 • Tøy som har vært inne på pasientrom skal ikke legges tilbake på rent tøylager.
 • Håndhygiene utføres før håndtering av rent tøy.
 • Dispenser for hånddesinfeksjon bør være plassert utenfor rent lager, på samme side som dørhåndtak.

 • Bruk stellefrakk, hansker og ev. munnbind i håndtering av urent/ tilsølt tøy.
 • Forsiktig håndtering av urene tekstiler slik at ikke partikler/ smittestoff virvles ut i rommet.
 • Urent tøy skal legges direkte i pose eller tøysekk, ikke i møbler eller på gulv.
 • Urene tekstiler bør være ferdig sortert når det tas ut av pasientenes rom. Unngå ny sortering av urent tøy i avdeling/ på skyllerom.
 • Fuktige tekstiler gir fare for gjennomsiving. Emballeres i væsketette sekker/poser (Sjekk avtale gjort med vaskeriet.)     
 • Ved all frakt av tøysekker: Benytt tralle eller stativ. Sekker skal ikke slepes etter gulvet.
 • Utfør håndhygiene etter all berøring med urene tekstiler og tøysekker.

  • Emballeres og sendes til vask ved behov og alltid:
   • før ny pasient
   • ved søl av kroppsvæsker
   • etter dødsfall
   • ved opphør av smitte
  • Følg lokale regler for fargekoding av sekker for dyner og puter. 

Som en hovedregel bør alt urent tøy sendes direkte til godkjent vaskeri.

 • Skylling og forvask på avdeling bør unngås da det kan utgjøre en smittespredningsrisiko.
 • Hvis dette likevel utføres:
  • Faste partikler fjernes fra tøyet med papirhåndkle på pasientrom/ brukersted.
  • Benytt industrivaskemaskin som holder 85˚ C i 10 minutter.
  • Tøyet emballeres deretter som skittentøy og sendes til vaskeri
 • Skylling av tilsølt institusjonstøy i åpne kar skal ikke utføres i avdeling. 
 • Bruk alltid beskyttelsesfrakk og hansker i håndtering av urene tekstiler
 • I tilfeller der det forutsettes mye søl, kan engangssengetøy vurderes som alternativ til vanlig sengetøy. 


 • Det foreligger ingen nasjonale anbefalinger for håndtering av privat tøy. Følg Norske vaskeriers kvalitetstilsyns bransjestandard (2014) så langt det lar seg gjøre.
 • Bør være eget vaskerom som inndeles i ren og uren side.
 • Unngå klesvask på skyllerom. Tøy skal ikke tørkes på skyllerom.
 • Vask en beboers tøy ad gangen på den temperaturen tøyet tåler.
 • Benytt industrivaskemaskin som kan holde 85° C i 10 minutter. Det gir mulighet for desinfeksjon av tøy som tåler kokevask, samtidig som jevnlige kokevaskprogram bidrar til å holde maskinene ren.


 • Emballeres i gul plastsekk på rommet, gul tøysekk tres utenpå idet tøyet fraktes ut av rommet.
 • Dyner og puter vaskes på 85° C i 10 minutter ved opphør av smitteregime.
 • Farge på tøysekk etter avtale med vaskeri. 
 • Dersom privat tøy til beboer med smitte vaskes i avdeling:
  • Vask tøyet til denne beboeren separat
  • Vask tøyet på den temperaturen tøyet tåler.
  • Ikke ha maskinen for full, da det hindrer god gjennomskylling.
  • Rengjør vaskemaskin ved å la neste program være kokvask (85°C i 10 minutter).
  • Virkon® kan brukes for desinfisering av tøy hvis nødvendig (bløtlegging), men misfarging utelukkes ikke. Følg produktanvisning. Bruk verneutstyr.

Tilbakemelding på denne sida

Sist oppdatert 02.01.2024