Smittevernrutine for sykehjem

Steril intermitterende kateterisering (SIK)

​Formål og grunnlagsinformasjon


 • Det antas at intermitterende kateterisering utgjør mindre infeksjonsrisiko enn permanente urinkatetre.
 • Det anbefales steril prosedyre i sykehus og ren prosedyre for de som utfører kateterisering hjemme. Vi anbefaler i utgangspunktet steril prosedyre også i sykehjem, og alltid på korttidsavdelinger.
 • Benytt alltid steril prosedyre dersom pasienten har akutt urinretensjon, er i utredningsfase, får gjentatte urinveisinfeksjoner, er immunsupprimert, eller er nyoperert.  
 • På langtidsavdelinger vurderes overgang til ren intermitterende kateterisering (RIK) når situasjonen er avklart. Det forutsetter at det er fast og opplært personale som utfører prosedyren og at risiko for smitte med resistente bakterier i avdelinga er tatt med i vurderingen. Beslutningen tas i samråd med lege.

Prosedyren er hentet fra Forebygging av kateterassosierte urinveisinfeksjoner, Nasjonal veileder FHI, 2013.

Før prosedyre: Vanlig intimvask skal være utført. Pasienten informeres.

Nødvendig utstyr må være tilgjengelig og plassert på rengjort arbeidsbrett/ arbeidsbord. Kontroller før oppstart at pasienten ikke har kjent allergi mot materiell som benyttes (eks. klorheksidin). 

 1. Utfør håndhygiene og ta på ren beskyttelsesfrakk.
 2. Hjelp pasienten med å legge seg i et egnet leie. Dekk pasienten til med rent håndkle e. l.
 3. Plasser nattbord og søppelbøtte i egnet posisjon.
 4. Utfør håndhygiene.
 5. Tilrettelegg utstyr; åpne kateteriseringssett og pose med kateter. Heng posen med kateter på nattbord. Fukt kateteret etter anvisning fra produsenten. Hell steril væske (sterilt vann, fysiologisk saltvann eller klorheksidin 0.5 –1 mg/ml) over tupferne i kateteriseringssettet.
 6. Dekk til pasienten med steril duk. Berør kun dukens ytterpunkt slik at man beholder et sterilt arbeidsfelt:
  1. For kvinner legges steril duk mellom beina og under setet, samt dekkes til med steril duk rundt urinrørsåpningen
  2. For menn dekkes det til med steril duk rundt penis og over låren
 7. Utfør håndhygiene
 8. Ta på sterile hansker.
 9. Vask urinrørsåpningen og nærliggende områder med fuktet kompresser
  1. Menn: hold rundt fremre del av penis med steril kompress og trekk forhuden forsiktig tilbake. Løft og strekk penis oppover i retning magen med et lett drag. Vask med de fuktede tupferne i sirkulære bevegelser fra urinrørsåpningen og utover penishodet.
  2. Kvinner: bruk to kompresser til å skille kjønnsleppene slik at urinrørsåpningen blir synlig. Vask med de fuktede tupferne fra urinrørsåpning og bakover – en tupfer for hver bevegelse.
 10. NB: Hånden som holder penis / skiller kjønnslepper er nå ikke steril. Grepet holdes til kateteret er satt inn.
 11. Før kateteret forsiktig inn i urinrøret og videre inn i urinblæra. Før kateteret helt inn. Dersom det ikke kommer urin eller kateteret møter motstand, må det ikke brukes makt.
 12. La urinen renne ut i egnet beholder (pussbekken/urinflaske/urinpose e.l.).
 13. Når urinen har sluttet å renne trekkes kateteret langsomt ut.
 14. Hos menn trekkes forhuden frem.
 15. Kast brukt utstyr. Ta av hansker og beskyttelsesfrakk.
 16. Utfør håndhygiene.
 17. Journalfør indikasjon, dato og klokkeslett og mengde tappet urin.
 18. Vurder bruk av ultralydskanning av urinblæren til undersøkelse av behov for intermitterende kateterisering inntil pasienten later vannet spontant.

 • Ren beskyttelsesfrakk og sterile hansker
 • Sterilt lavfriksjonskateter (hydrofilt kateter)
 • Sterilt kateteriseringssett (evt. sterilt skiftesett, to sterile duker og sterile kompresser)
 • Steril væske (sterilt vann, fysiologisk saltvann eller vandig klorheksidin 0.5­–1 mg/ml) til vask av urinrørsåpningen
 • Sterilt vann/ fysiologisk saltvann 9 mg/ml til fukting av kateter som ikke er prefuktet.
 • Pussbekken og/eller urinflaske/urinpose
 • Ev. 70 % alkohol til desinfeksjon av arbeidsbord (nattbord e.l.).

Dersom man har besluttet å gå over til ren prosedyre på langtidsavdeling, følges samme grunnprinsipper som ved SIK.

 • Det er samme krav til beskyttelse av arbeidstøy og håndhygiene. Pasienten får utført intimhygiene
 • Samme utstyr benyttes unntatt sterilt kateteriseringssett/ skiftesett. Sterile hansker erstattes av rene hansker.
 • Dersom kateteret ikke er prefuktet anbefaler vi at man også ved RIK i helseinstitusjon fukter med sterilt vann/ fysiologisk saltvann 9 mg/ml (i stedet for springvann)
 • Unngå berøring av den delen av kateteret som føres inn i urinblæra.

Ved intermitterende kateterisering i hjemmet er det tilstrekkelig med ren prosedyre (RIK) for pasienter som har behov for vedvarende kateterisering. Man behøver da ikke å rengjøre genitaliene med steril væske, god intimhygiene er tilstrekkelig.

Tilbakemelding på denne sida 

 


Sist oppdatert 28.08.2023