Smittevernrutine for sykehjem

Blærekateter - innleggelse

​Formål og grunnlagsinformasjon

Permanent urinveiskateter er assosiert med stor risiko for urinveisinfeksjon, og benyttes bare på helt klar indikasjon. Indikasjon skal dokumenteres og evalueres.

Indikasjoner kan være:

 • Blæretømmingsproblemer uten at intermitterende kateterisering kan benyttes
 • Akutt urinretensjon eller obstruksjon av uretra
 • Avlasting av blære etter akutt urinretensjon med veldig stort blærevolum
 • Behov for nøyaktig måling av diurese hos kritisk syke
 • Behov for kontinuerlig gjennomskylling pga. koagler/ grums/ utfellinger i urin
 • Ved tilheling av sakrale eller perineale sår hos inkontinente pasienter
 • Ved lengre immobilisering pga. potensielt ustabile thorakale eller lumbale spinale tilstander eller multitraumer, f.eks bekkenfrakturer
 • For å bedre pasientens komfort ved terminal pleie

​Denne prosedyren er hentet fra Folkehelseinstituttets Forebygging av kateterassosierte urinveisinfeksjoner, Nasjonal veileder 2013.

 • For å ivareta aseptisk teknikk anbefales det at to personer samarbeider om innleggelse av blærekateter. En person har ansvaret for å gjennomføre prosedyren (utøver). Den andre personen bistår med å assistere, åpne sterile pakninger, koble til og fjerne avfall (assistent).
 • Kontroller at pasienten ikke har kjent allergi mot materiell som benyttes (som for eksempel lateks /klorheksidin).
 1. Før prosedyre: Vanlig intimvask skal være utført. Pasienten informeres
 2. Alt utstyr må være tilgjengelig og plassert på rengjort arbeidsbrett/ arbeidsbord. Ha søppelbøtte tilgjengelig.
 3. Utfør håndhygiene. Ta på beskyttelsesfrakk. Hjelp pasienten til egnet leie og dekk til nedentil med håndkle.
 4. Utfør håndhygiene umiddelbart før prosedyren påbegynnes
 5. Utøver: åpne kateteriseringssett og pakning med lokalbedøvelse/gel. Overfør denne til steril flate (kateteriseringssettets innpakningspapir) uten å kontaminere utstyret. Hell steril væske over tupfere.
 6. Dekk til pasienten med steril duk. Berør kun dukens ytterpunkt.
 7. For kvinner: steril duk mellom beina, under setet, samt steril duk rundt urinrørsåpningen.
 8. For menn: det dekkes til med steril duk rundt penis og over lårene
 9. Begge utfører håndhygiene. Utøver tar på sterile hansker.
 10. Utøver: klargjør lokalbedøvelse/gel. Tilrettelegg utstyret på steril flate (innpakningspapir kateteriseringssett).
 11. Utøver: vask urinrørsåpningen og nærliggende områder med de fuktede kompressene:
  Menn: hold rundt fremre del av penis med steril kompress og trekk forhuden forsiktig tilbake. Løft og strekk penis oppover i retning magen med et lett drag. Vask med de fuktede tupferne i sirkulære bevegelser fra urinrørsåpningen og utover glans.
  Kvinner: bruk to kompresser til å skille kjønnsleppene slik at urinrørsåpningen blir synlig. Vask med de fuktede tupferne fra urinrørsåpning og bakover – en tupfer for hver bevegelse.
 12. Hånden som holder penis / skiller kjønnslepper er nå ikke steril. Hold grepet til kateteret er satt inn.
 13. Utøver: sett glide -og /eller lokalanestesimiddel langsomt inn i urinrøret. Det bør virke minst 2–3 minutter. Hindre at gelen renner ut hos menn: hold for urinrørsåpningen med steril kompress.
 14. Assistent: åpner posen med blærekateteret. Tuppen på blærekateteret holdes tilgjengelig. (Kateter og urinoppsamlingssystem kan alternativt kobles sammen før kateteret føres inn i uretra).
 15. Utøver: ta katetertuppen enten med den sterile hånden eller med steril pinsett.
 16. Utøver: før kateteret forsiktig inn i urinrøret og videre inn i urinblæra. Før kateteret helt inn. Dersom det ikke kommer urin eller kateteret møter motstand, må det ikke brukes makt.
 17. Utøver: Etter urinsvar fylles kateterballongen. Sjekk samtidig at pasienten ikke har smerter. Ved katetre som ikke er pre-fylte, sett angitt væskemengde (sterilt vann) inn i ballongen med sprøyte, vanligvis 5–10 ml til voksne og 3–5 ml hos barn. Ved pre-fylt kateter, fjern beholderklemmen og trykk på beholderen til den er tom for væske. Fest beholderklemmen igjen. Dersom pasienten kjenner smerte ved fylling av ballong, avbryt straks og aspirer med en 10 ml sprøyte.
 18. Utøver: kontrollerer at ballong er fylt og på riktig plass ved å dra forsiktig i kateteret og kjenne om det er motstand.
 19. Assistent: åpne pakningen med urindrenasjesystemet.
 20. Koble sammen kateter og urinoppsamlingssystem (utøver holder kateter og assistent slangen på urinoppsamlingssystem). (Kateter og urinoppsamlingssystem kan kobles sammen før kateteret føres inn.)
 21. Assistent: forsegl koplingen mellom kateter og slange med tape som følger med oppsamlingssystemet. (Kateter og urinoppsamlingssystem kan alternativt kobles sammen før kateteret føres inn i uretra).
 22. Utøver: hos menn, trekk forhuden frem over penishodet.
 23. Fest kateteret på en slik måte at det hindrer bevegelse og drag på kateteret, samtidig som fri drenasje sikres. Fortrinnsvis på låret for kvinner, på nedre del av abdomen for menn.
 24. Kast brukt utstyr. Ta av hansker, utfør håndhygiene og ta av beskyttelsesfrakk. Utfør håndhygiene.
 25. Journalfør dato, klokkeslett, indikasjon, kateterstørrelse og type, og antall ml væske i kateterballongen.

 • Ren beskyttelsesfrakk og sterile hansker (til utøver)
 • Ev. rene engangshansker og beskyttelsesfrakk (til assistent)
 • Sterilt kateter
 • Sterilt kateteriseringssett (evt. sterilt skiftesett, to sterile duker og sterile kompresser)
 • Steril væske (sterilt vann, fysiologisk saltvann eller vandig klorheksidin 0.5-1 mg/ml) til vask av urinrørsåpningen
 • Engangstube med lokalbedøvelse/gel (eks. Xylocain® gel 2 %, 20 g til menn og 10 g til kvinner)
 • Sterilt vann og steril sprøyte (10 ml) til fylling av ballong ved bruk av kateter uten prefylt væskereservoar
 • Sterilt, lukket urindrenasjesystem (urinpose med tappekran, koplingsslange med klemme og forseglingstape)
 • Oppheng til urinoppsamlingspose eller timediuresesett
 • Utstyr til å feste kateteret
 • Ev. 70 % alkohol til desinfeksjon av arbeidsbord

 

Tilbakemelding på denne sida

 

Sist oppdatert 21.12.2023