Smittevernrutine for sykehjem

Vaksiner ansatte (yrkesvaksinasjon)

​Formål og grunnlagsinformasjon

  • Vaksinasjon bidrar til å beskytte ansatte mot yrkesbetinget smitte, og forebygger at ansatte sprer smitte til pasienter og kollegaer. I sykehjem er det mange sårbare pasienter som er mottakelig for smitte, der infeksjoner kan gi alvorlig utfall.
  • Vaksinasjon av ansatte bidrar til å opprettholde beredskap og kapasitet.
  • Se Vaksinasjonsveilederen (FHI), spesielt kapitel om yrkesvaksinasjon og aktuelle vaksiner til helsepersonell.

Arbeidsgivers ansvar

  • Arbeidsgiver skal vurdere risikoen for om ansatte utsettes for smitte i sitt arbeid, og innfri kravene i Forskrift om utførelse av arbeid. Risikovurdering er beskrevet i § 6-1.
  • Arbeidsgiver skal «sørge for at arbeidstakerne tilbys sikker og effektiv vaksinasjon mot biologiske faktorer de kan bli eksponert for. Berørte arbeidstakere skal gis informasjon om fordeler og ulemper ved å la seg vaksinere. Arbeidsgiver skal dekke utgiftene ved vaksinasjonen.» (§ 6-12)
  • Arbeidsgiver kan omplassere arbeidstakere som ikke er vaksinerte/ avslår tilbud om vaksine

Arbeidstakers ansvar

  • Helsepersonelloven § 4 pålegger helsepersonell å utføre sitt arbeid i samsvar med krav til forsvarlighet og omsorgsfull hjelp.
  • Vaksinasjon er frivillig for den enkelte.
  • Ansatte som ikke er immune og som ikke tar imot tilbud om vaksinasjon, kan bli omplassert eller bli nektet å utføre enkelte oppgaver (Helsedirektoratet)

Vaksinasjoner anbefalt til helsepersonell
​​


​Alle ansatte​​​
i helsetjenesten
bør være vaksinert
i.hh.t til norsk barnevaksinasjons-program
​Infeksjon​​

​Vaksine er særlig aktuelt for:
Kusma og Røde hunder
Barnevaksinasjonsprogrammet krever ikke oppfriskningsvaksine.
​Uvaksinerte
Meslinger
I barnevaksinasjonsprogrammet fra 1970.
​Uvaksinerte eller ikke gjennomgått meslinger. Se avsnitt om oppfriskningsvaksine, FHI
​Difteri, tetanus, kikhoste, polio
I barnevaksinasjonsprogrammet oppfriskningsvaksine ca. hvert 10 år.
​Uvaksinerte/tid for oppfriskningsvaksine; alt helsepersonell, teknisk personell og personell med oppgaver innen avløp og kloakk. Se avsnitt om oppfriskningsvaksine, FHI 
Yrkesvaksinasjon ​på bakgrunn av risikovurdering Hepatitt B
I barnevaksinasjonsprogrammet fra 2016
​Uvaksinerte
som utfører invasive prosedyrer, teknisk personell og personell med oppgaver innen avløp og kloakk. Aktuelt også for øvrige ansatte med pasientnært arbeid og for renholdere.
Influensa ​Helsepersonell med pasientkontakt. Årlig
Varicella (Vannkopper)
Herpes zoster (helvetesild) forårsakes av varicella, og kan gi vannkopper hos ikke immune.
​Ikke-immune (seronegative) ansatte i helsetjenesten
​Tuberkulose ​Ansatte som arbeider med pasienter med smittsom lungetuberkulose.
​Personell som arbeider med avløp og kloakk Hepatitt A

Uvaksinerte som arbeider med avløp og kloakk.

(Teknisk personell generelt vurderes for vaksine mot Hepatitt B og tetanus. Når arbeidsoppgavene inkluderer avløp og kloakk, tilbys også Hepatitt A og poliovaksine/oppfriskning av poliovaksine)

Vaksine mot Covid-19 fra januar 2020: Se Koronavaksinasjonsveilederen

​Referanser

Folkehelseinstituttet Vaksinasjonsveilederen for helsepersonell
Hentet 06.01.2020

Folkehelseinstituttet Yrkesvaksinasjon, i Vaksinasjonsveilederen for helsepersonell
Hentet 06.01.2020

Helsedirektoratet Vaksinasjon av helsepersonell, veileder til lov og forskrift
Hentet 06.01.2020

Lovdata Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav (forskrift om utførelse av arbeid) § 6-12
Hentet 06.01.2020

Lovdata Lov om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven) § 4
Hentet 06.01.2020

Tilbakemelding på denne sida

Sist oppdatert 22.12.2023