Smittevernrutine for sykehjem

Hostehygiene

Formål og grunnlagsinformasjon

  • ​Redusere risiko for overføring av smitte via luftveissekret
  • Hostehygiene er et eget punkt i Folkehelseinstituttets Basale smittevernrutiner som omhandler forsiktighet ved kontakt med luftveissekreter

  • ​​Unngå å hoste eller nyse direkte mot andre, og dekk til munn og nese med papir som umiddelbart kastes
  • Host eller nys i albueleddet/ albukroken dersom du ikke har papir tilgjengelig
  • Utfør håndhygiene etter all kontakt med luftveissekreter
  • Vurder om den som hoster og nyser skal bruke munnbind i spesielle situasjoner​

  • ​Gode og lett tilgjengelige fasiliteter for håndhygiene, papir og avfall
  • Helsepersonell bistår pasienter som trenger hjelp med å håndtere luftveissekret
  • Kunnskap blant ansatte, pasienter og besøkende om hvordan luftveisinfeksjoner spres og forebygges, med f.eks. undervisning, brosjyrer og plakater 

Folkehelseinstituttet. Nasjonal veileder for basale smittevernrutiner, Hostehygiene. Hentet 17.07.2023 

Tilbakemelding på denne sida

Sist oppdatert 28.08.2023