Foto: Colourbox.com

Veileder for uttrekk og bruk av helsedata

Innholdet på denne siden kan brukes til veiledning for prosjekter som ønsker å trekke ut og bruke helsedata fra UNN eller å prøve ut medisinsk utstyr i klinisk bruk i forbindelse med kvalitetsarbeid, forskning og innovasjon. ​

Omfang og hensikt | Definisjoner og begreper | Sjekkliste​

Veilederen har blitt laget i samarbeid mellom UNN HF, Visual Intelligence ved UiT, Helse Nord IKT og Nasjonalt senter for e-helseforskning. 

Nettstedet driftes i samarbeid mellom Senter for pasientnær kunstig intelligens og Klinisk forskningsavdeling på UNN.  

Ved tilbakemelding på innhold, ta kontakt med oss på https://www.spki.no/kontakt/  Sist oppdatert 20.10.2023