Avvik og uønskede hendelser

Hva er avvik?  

Avvik er manglende oppfyllelse av krav i regelverket og interne rutiner. Eksempler kan være: 

  • Skade på forskningsdeltakerne 
  • Skade på ansatte 
  • Manglende godkjenning fra REK og andre godkjenningsinstanser 
  • Manglende/ugyldig samtykke fra forskningsdeltakerne 
  • Manglende oppfølgning av rutinene etter helseforskningsloven 
  • Brudd på personopplysningssikkerheten 

 

Hvordan melde avvik og uønskede hendelse ved UNN? 

Prosjekter som omfattes av helseforskningsloven har melde- og informasjonsplikt i forbindelse med uønskede hendelser og avvik. Som forskningsansvarlig institusjon plikter Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) seg i henhold til helseforskningsloven å etablere rutiner for å motta meldinger om avvik, samt sikre at avvik følges opp og rettes.  

Det er derfor opprettet en egen rutine for uønskede hendelser og avvik i forbindelse med forskning ved UNN. Denne finnes i Docmap
https://boo-hndcm-01.hn.helsenord.no/DocMapProd/page/doc/dmDocIndex.html?DOCID=1000025848 (tilgjengelig via intranett). ​

 

Sist oppdatert 14.02.2024