Analyse av data

Det finnes støttefunksjoner ved UNN som kan bidra hvis prosjektet ditt har behov for hjelp eller veiledning til analyse av data.

Statistikkveiledning 

Statistikkveiledninga på UNN er et tilbud til alle ansatte i Helse Nord. Den kan bidra i diskusjoner om muligheter i data, hjelp til styrke- eller utvalgsberegning og med hjelp til statistiske analyser av pilot- eller forskningsdata. Statistikkveiledninga er en samarbeidspartner og kan hjelpe til med formuleringer i søknader eller publikasjoner. Den kan også tilby kortere «kurs» på konkrete tema ved behov. 

Mer informasjon om statistikkveiledning

 

Kunstig intelligens og maskinlæring 

Senter for pasientnær kunstig intelligens (SPKI) er regionalt kompetansemiljø for implementering av KI for bruk i helsetjenesten som er opprettet i samarbeid mellom UNN HF, UiT Norges arktiske universitet og Helse Nord RHF. 

Om det er aktuelt å bruke kunstig intelligens i prosjektet ditt, og du ønsker rådgivning eller at SPKI skal involveres i prosjektet, må du gjerne kontakte oss via vårt kontaktskjema

Mer informasjon om SPKI

 

Sist oppdatert 13.02.2024