Avklare innovasjonspotensiale

​Om innovasjon i UNN 

I UNN så ønsker vi å utvikle gode ideer til å bli gode innovasjoner. Vi har et eget innovasjonsteam som skal hjelpe med utvikling av ideer og til å hjelpe med å finne ut om forskning som utføres har kommersielt potensiale.  

De gode ideene kan være enkle innovasjoner som forbedrer tjenesten litt og som ikke har kommersielt potensiale. Disse er viktige og fange opp og tidvis også lette å utvikle. Vi i UNNs innovasjonsteam vil gjerne blir kontaktet om disse og være med og vurdere videre utvikling. Noen ideer og noe forskning er såpass nytt og banebrytende at det kan ha kommersiell verdi både for oppfinner og for UNN. Prosessen for videreutvikling av ​slike ideer er regulert, og vi som sitter i innovasjonsteamet skal kontaktes for å bidra i videre arbeid med vurdering av rettigheter og kommersialiseringsmuligheter. ​

Er du på vei med et viktig forskningsresultatet eller du har en god ide som bør utvikles? Gå inn på hjemmesiden til innovasjonsteamet og finn ut mer om hva vi gjør og om vi kan hjelpe deg videre. ​

Om innovasjon ved UiT 

UiT ønsker at forskningsresultater skal komme til anvendelse, enten kommersielt eller til samfunnsnytte. Dersom du som forsker har en slik ide, så kan du kontakte UiTs innovasjonsteam for nærmere informasjon.  Dersom ideen kan ha kommersiell verdi skal dette meldes fra om på et DOFI-skjema til innovasjonsteamet i UiT.  Prosessen for videreutvikling av slike ideer er regulert, og Norinnova AS bistår UiT i det videre arbeidet med å utvikle forskningsresultatene i kommersiell retning. 

Er du på vei med et viktig forskningsresultat eller du har en god ide som bør utvikles? Gå inn på hjemmesiden til UiT Innovasjon og finn ut mer om hva vi gjør og om vi kan hjelpe deg videre. 

Sist oppdatert 13.02.2024