Ivaretakelse av deltakeres rettigheter ved behandling av helseopplysninger

Både personvernlovgivingen og helselovgivningen gir rettigheter til pasienter og de registrerte. Fra personvernforordningen (GDPR) følger det for eksempel at de registrerte har rettigheter knyttet til: 

  • Rett til informasjon 
  • ​Rett til innsyn 
  • Rett til retting og sletting 
  • Rett til begrensning 
  • Rett til å protestere 
  • Rett til dataportabilitet 

Prosjekter som behandler helse- og personopplysninger er pliktige å ivareta disse rettighetene. 

Normen har utformet en egen veileder for rettigheter ved behandling av helse og personopplysninger. Veilederen skal gi virksomheter i helse- og omsorgstjenesten veiledning i hvordan de registrertes rettigheter kan ivaretas herunder pasienters rettigheter som registrerte. Selv om Normens veileder er generell og dekker mye, anbefaler vi å ta en kikk til denne for en innføring i hva de registrertes rettigheter er i helse- og omsorgssektoren og hvordan de kan ivaretas. 

Vi henviser også til Helsefak ved UiT for informasjon om hvordan man kan ivareta registrertes rettigheter i forbindelse med forskning og til sidene om [avvik og uønskede hendelser] og [Samtykke og informasjonsplikt​] som også berører ivaretakelse av registrertes rettigheter. ​

 

Sist oppdatert 30.01.2024