Datahåndteringsplan

Formålet med datahåndtering 

Formålet er å opparbeide en database hvor data er identiske med de innsamlede data slik de foreligger i kildedokumentene. Databasen skal være av god kvalitet, ved å holde antall feil og mangler i resultatene dine så lavt som mulig. 

Datahåndteringsplan 

En datahåndteringsplan er en plan for hvordan data skal samles inn, bearbeides, a​rkiveres og deles. Denne planen skal beskriver prosessen for hvordan data håndterers gjennom hele prosjektets levetid.  

UiT, UNN og forskningsfinansiører som Forskningsrådet og EUs forskningsråd stiller krav om at det til forskningsprosjekter skal lages en datahåndteringsplan. Det anbefales at alle andre prosjekttyper også lager en slik plan. 

Datahåndteringsplaner skal følges opp i henhold til retningslinjer i egen institusjon. For eksempel har både UNN SOP (standard operating procedure) for datahåndtering og  UiT egne retningslinjer for oppfølging.  

Tilgjengelige ressurser for utforming av datahåndteringsplan 

Forskningsdataportalen ved UiT gir informasjon om planlegging, behandling, lagring, arkivering og deling av forskningsdata, herunder også info om hvordan en datahåndteringsplan anbefales lagd ved UiT. 

Informasjon om datahåndtering og tjenester fra Klinisk forskningsavdeling ved UNN finnes her

Klinisk forskningavdeling ved UNN har også utformet en SOP (standard operating procedure) for datahåndtering ifbm. forskningsprosjekter og kliniske studier. Denne er kun tilgjengelig via UNNs intranett, men det er også mulig å få denne tilsendt ved å kontakte Klinisk forskningsavdeling via kliniskforskningsavdeling@unn.no.  

NORCrin har også utformet en SOP for kliniske utprøvinger. ​

 

 

Sist oppdatert 14.02.2024