Publisering og formidling

Publisering og Open Access

Vi anbefaler å benytte seg av UiTs nettportal for publisering og Open Access ved behov for informasjon om krav og støttetjenester for publisering og åpen tilgang. 

Helse Nord har en egen nettside meds informasjon om Open Access og et eget publiseringsfond for forskere som man kan søke om publiseringsmidler fra.  

Ved ytterligere spørsmål, kan man kontakte 

forskningsmidler@unn.no eller  

Klinisk.forskningsavd​eling@unn.no 

Kommunikasjon og formidling 

Kommunikasjonsavdelingen ved UNN veileder medarbeidere og ledere ved UNN i deres internkommunikasjon og kontakt med media, og yter service til medieaktører i hele landet. Avdelingen har også faglig ansvar for UNNs kommunikasjonskanaler som nettsider, Pingvinavisa, podkasten «Sykehuset» og sosiale medier. Kontaktinformasjon

UiT har egne nettsider som inneholder kommunikasjonstips. Ved behov for råd om forskningsformidling, mediekontakt eller sosiale medier, kan man kontakte fellestjenesten formidling

Registrering av forskningsprosjekter og publikasjoner 

Denne siden har samlet informasjon om noen norske og utenlandske registre for forskningsprosjekter: Registrering av forskningsprosjekter og publikasjoner - Universitetssykehuset Nord-Norge (unn.no) Sist oppdatert 13.02.2024