Vi tilbyr gratis rådgivning og veiledning til forskere innen brukermedvirkning, datahåndtering, god klinisk forskningspraksis (Good Clinical Practice, GCP), statistikk, budsjett, metodeveiledning og mer. Vi tilbyr klinisk monitorering av studier. Det er også mulig å søke om praktisk hjelp til gjennomføring av studier ved Forskningsposten.​

Kontakt oss

E-post: klinisk.forskningsavdeling@unn.no


Sist oppdatert 24.04.2023