Oppdragsforskning og industrisamarbeid

UNN har som formål å legge til rette for oppdragsforskning og industrisamarbeid.

Ved UNN er det Inven2​ som ivaretar den administrative prosessen og håndtering av avtaler med industripart.  

Ansvar og fremgangsmåte for kliniske studier på oppdrag fra industri ved UNN HF er beskrevet i overordnet prosedyre PR 23515 Kliniske oppdrags- og bidragsstudier ved UNN HF.  


Sist oppdatert 14.12.2022