Kurs for forskere

Det gjennomføres en rekke kurs i regi av Klinisk forskningsavdeling ved UNN. Vi har et regionalt ansvar å tilby forskerkurs i hele regionen.

​Det gjennomføres en rekke kurs i regi av Klinisk forskningsavdeling ved UNN. Vi har et regionalt ansvar å tilby forskerkurs i hele regionen.

Nedenfor finner du lenke til vår kurskatalog som inneholder informasjon om våre kurs og samarbeidspartnere.

Vår 2024

Program

Målgruppe: forskere/masterstudenter/andre som bruker/planlegger å bruke kvalitativ metodikk og planlegger å bruke NVivo i analysearbeidet. Kurset er et praktisk
brukerkurs og ikke et ph.d.-kurs i kvalitativ metodikk.

Varighet: 4 timer

Faglig ansvarlig: Professor Olaug Lian, UiT/KFA

Sted: MH-bygget, Universitetet i Tromsø, Hybridløsning (mulighet for både stedlig og digital deltakelse)

Lenke til påmeldingsskjema: her

Program

Målgruppe: forskere, postdoktorer, startstipendkandidater, ph.d.-kandidater i Helse Nord som planlegger søknader til Helse Nord eller andre finansieringskilder. Program
kommer snart.

Dato: 31. mai

Kursansvarlig: KFA

Online kurs via Teams

Lenke til påmeldingsskjema: her

Målgruppe: forskere og studiepersonell som deltar i eller planlegger å delta i kliniske studier, f.eks. oppdrags- og bidragsstudier der legemiddelindustrien er sponsor eller
bidragsyter. Kurset arrangeres i samarbeid med UNNs samarbeidspart for forvalting av samarbeidsavtaler, Inven2.

Dato: kommer

Kursansvarlig: Merethe Larsen, KFA

Online kurs via Teams

Høst 2024

Ph.d.-kurs, arrangeres i samarbeid med UiT.

Målgruppe: Ph.d.-studenter, forskere og postdoktorer i Helse Nord.

Faglig ansvarlig: Institutt for Klinisk medisin (IKM), UiT/ Svetlana Zykova, KFA

Foredragsholder: professor Mike Clarke, KFA

Undervisningsspråket er engelsk.

Online kurs via Microsoft Teams

Lenke til påmeldingsskjema: her

Målgruppe: Et praktisk brukerkurs for forskere og andre som trenger innføring i grunnleggende medisinsk statistikk og bruk av statistikkprogrammet SPSS.

Faglig ansvarlig: statistiker Tom Wilsgaard, KFA

Varighet: 2 dager

Dato: kommer

Kurssted: UNN Tromsø ev. online kurs via Teams eller annen læringsplattform.

Tilgjengelige nettkurs eller andre digitale kurs

Kurset er nytt og tar sikte på å dekke et behov for opplæring som til nå ikke har vært tilgjengelig i Norge. Målgruppen for kurset er sykepleiere som ønsker å bidra til integrert behandlingsforskning ved en klinisk avdeling eller forskningspost. Innholdsmessig berører kurset et bredt spekter av oppgaver tilknyttet studiesykepleierrollen. Kurset gjennomføres digitalt som kombinasjon av webinar (ved oppstart og ved kursavslutning) og selvstudium med et totalt kursomfang på ca. 25 timer. Kurset består av gruppearbeid (under webinarene) samt selvstudium i form av til sammen ca. 20 bolker i form av e-læringskurs, videoforedrag og hjemmeoppgaver som skal gjennomføres/innleveres før avsluttende webinar. Det er totalt 42 plasser på kurset som blir fordelt mellom foretakene.

For påmelding og mer info på NorCRIN sine hjemmesider:
https://www.norcrin.no/nasjonalt-kurs-i-studiesykepleie/

Universitetsbiblioteket, UiT Norges arktiske universitet tilbyr UNN ansatte et åpent og gratis digitalt introduksjonskurs i referanseverktøyet EndNote.

Kurset er nyttig for forskere, stipendiater, studenter og andre som har bruk for et referanseverktøy i jobben. Kurset passer for dem som ikke har brukt EndNote tidligere eller for dem som har behov for repetisjon.

Kurs for PC og Mac:
https://uit.no/ub/kurs/sub?p_document_id=741254

Helse Vest RHF har laget et e-læringskurs for brukermedvirkning i helseforskning. Kurset retter seg mot både brukere og forskere. Kurset bygger på veilederen for brukermedvirkning i helseforskning i spesialisthelsetjenesten.
Kurset gir:

  • en innføring i hva brukermedvirkning i helseforskning er
  • praktiske tips for å etablere et godt og fruktbart samarbeid mellom bruker og forsker

Lenke til kurset:
https://kursbygger.ihelse.net/?startcourseid=12

Det er for øyeblikket ikke planlagt GCP kurs ved UNN, men du kan delta digitalt (og stedlig) gjennom andre NorCRIN-partnere. Det gir anledning til å delta på det GCP kurset som tidsmessig passer best, uansett hvor i landet man bor. Se oversikt over kursdatoer på NorCRIN sine nettsider. Her finnesogså lenke til e-læringskurs som passer best som oppfriskningskurs dersom man har ordinært GCP kurs fra tidligere.

https://www.norcrin.no/gcp-kurs-i-regi-av-norcrin-partnere/

Presentasjonene fra Klinisk forskningsavdeling sitt kurs i protokoll- og søknadsskriving den 28. mars 2019 er tilgjengelig via streaming på Intranettet.
Kurset omhandler bl.a.:

  • Søknad- og protokoll skriving
  • Statistisk analyseplan og styrkeberegning,
  • Kvalitative prosjekter
  • Brukermedvirkning
  • Budsjettering,
  • Tilbud fra Klinisk forskningsavdeling

https://intranett.helsenord.no/fagog-forskning-felles/forskning-oginnovasjon-felles/forskning-oginnovasjon-i-unn-unn/kurs/

Alle kursene annonseres i tillegg fortløpende som enkeltkurs med mer informasjon, program og lenke til påmelding. Kursene vil tilrettelegges for desentralisert deltakelse via Teams eller annen læringsplattform, der dette er foretrukket.

Kursplanen for 2024 er under utvikling og det kan bli tilbud om flere/andre typer kurs. Oppdaterte versjoner av kursplanen vil annonseres fortløpende på KFA sine intra-og internettsider ved UNN HF.

Dersom det er behov for kurs som per i dag ikke står på KFAs kursplan, kom gjerne med forespørsel/forslag. Ta kontakt på e-post til
Klinisk.forskningsavdeling@unn.no

 

Sist oppdatert 16.05.2024