Forskningsposten

Vi kan bidra med støtte til planlegging, gjennomføring og avslutning av kliniske forskningsprosjekter. Her er stedet for praktisk forskningsstøtte!

Vi kan bidra med støtte til planlegging, gjennomføring og avslutning av kliniske forskningsprosjekter. Vi gjennomfører ulike tester og undersøkelser som den enkelte studie har behov for. Forskningsposten kan ta imot både pasienter og friske forsøkspersoner, eller jobbe med gjennomføring av studier ute på avdelingene ved behov.​

Her er stedet for praktisk forskningsstøtte!​

Personell på Forskningsposten


Du må søke om å få gjennomføre prosjekter på Forskningsposten, eller å benytte seg av Forskningspostens tjenester ved gjennomføring i egen klinikk. Beslutningsforum ved Klinisk forskningsavdeling (KFA) behandler innkommende søknader ca. hver 6 uke. Vi ønsker at søkere kontakter seksjonsleder v/Forskningsposten tidlig i prosessen. Dette bør gjøres så snart det er bestemt at en søknad til Forskningsposten skal utarbeides.

Mandat Beslutningsforum for søknader til Forskningsposten UNN (BFU)

Søkn​adsskjema​

 • Planlegging og praktisk tilrettelegging av forskningsprosjekt som gjennomføres i egen klinikk.
 • Prosjektadministrasjon.
 • Praktisk veiledning og rådgivning i forbindelse med planlegging og oppstart av forskningsprosjekt.
 • Vi har tverrfaglig samarbeid med seksjon for forskningsstøtte v/KFA.
 • Seksjon for forskningsstøtte er behjelpelig med lovpålagte formalia som må være på plass innen et prosjekt kan starte på Forskningsposten. For eksempel kan nevnes godkjenning fra REK, PVO og SLV hvis aktuelt.
 • Gjennomføring av kliniske studier og datainnsamling.
 • Prøvetaking og laboratoriearbeid.
 • Rådgivning om plassering av studiemateriell som skal langtidsoppbevares. 
 • Opplæring og undervisningsoppgaver overfor forskere og støttepersonell.
 • Vi tilbyr gratis parkering for deltakere i studier.​

Vi har lokaler, personell, kompetanse, utstyr og noen driftsmidler til gjennomføring av kliniske forskningsprosjekt. Hvis prosjektet er forankret i UNN, dekkes bruk av basisvarer som vi har på vårt lager. Prosjektet må dekke varer som må bestilles via forsyningsavdelinga, spesialbestillinger, trykkeriutgifter og mat til deltakere. Kostnader for div IKT produkter, eksempelvis TSD (Tjenester for Sensitive Data), må også dekkes av prosjektet.

Det kan også være aktuelt at eksternt finansiert støttepersonell kan ha sitt arbeidssted ved Forskningsposten, eller at et prosjekt bruker sine driftsmidler til ansettelse av personell i engasjementstillinger hos oss.

Forskningsprosjekt forankret utenfor UNN må påregne kostnader ved gjennomføring av prosjekt i avdelingen. For nærmere opplysning ta kontakt med seksjonsleder.​

Forskningsposten er lokalisert på plan 6, B1-fløya i UNN Breivika. Vi har 3 behandlings-/pasientrom med mulighet for inntil 6 sengeplasser. Posten drives fleksibelt som poliklinikk, dag- og/eller 7 døgnpost etter prosjektenes behov.

 • Våre ansatte har bred sykepleiefaglig bakgrunn, noen med spesialutdanning og div. videreutdanninger. Vi har opplæring i en del spesialundersøkelser, med mulighet for å læres opp i flere ved behov.
 • Vi har bioingeniør med bred erfaring i laboratoriearbeid.
 • Våre ansatte har opplæring i og lang erfaring med gjennomføring av kliniske studier og laboratoriearbeid.
 • Vi er tilknyttet NorCRIN-nettverket og har opplæring i Good Clinical Practice (GCP).
 • Forskningsposten har noe medisinsk teknisk utstyr og laboratorieutstyr, i tillegg til basisutstyr for en standard klinisk avdeling

Seksjonsleder Malén Otelie Nørby
Telefonnummer 47 33 44 94
Epost Malen.Otelie.Norby@unn.no

 Telefon til Forskningsposten 77 62 69 09

Ansatte ved Forskningsposten

Hildegunn Frost, Helsesekretær
Epost Hildegunn.Frost@unn.no

Brita Lena Hansen, sykepleier
Epost Brita.Lena.Hansen@unn.no

Britt-Ann Winther Eilertsen, sykepleier
Epost Britt-Ann.Winther.Eilertsen@unn.no

Elin Hanssen, sykepleier
Epost Elin.Hanssen@unn.no

Wenche Gamst, sykepleier
Epost Wenche.Gamst@unn.no

Annika Gustafsson, sykepleier
Epost annika.gustafsson@unn.no

Birthe Lund Angermo, sykepleier
Epost Birthe.Angermo@unn.no

Tone Pedersen, sykepleier
Epost Tone.Pedersen2@unn.no

Yvonne Lund, sykepleier
Epost Yvonne.Lund@unn.no

 

Sist oppdatert 20.06.2023