Prosjektgjennomføring

Her finner du informasjon om planlegging, gjennomføring og avslutning av ulike typer prosjekter, primært helseforskningsprosjekter og klinisk utprøving av legemidler og medisinsk utstyr.

Ved UNN er dette samlet i et eget kvalitetssystem for medisinsk og helsefaglig forsking (DS0601). Systemet inneholder styrende, gjennomførende og kontrollerende prosedyrer for å ivareta kravene i helseforskningsloven og lokale tilleggsrutiner (krever tilgang til DocMap styringssystem).

Forsker bes være oppmerksom på at dersom det planlegges å gjennomføre en multisenterstudie hvor UNN er koordinerende forskningsansvarlig, så skal dette meldes Klinisk forskningsavdeling.

Mer informasjon kommer senere.


Sist oppdatert 14.12.2022