Informasjon til pasienter om forskning

​​Målet med kliniske studier er å få økt kunnskap om sykdommer vi kan få, hvilke typer behandling som kan gis og hvilken behandling som er den beste.

Mer informasjon for pasienter og pårørende finnes på Helsenorge.no https://www.helsenorge.no/kliniske-studier/om/#hva-er-kliniske-studier

Husk at du kan få veiledning i å bruke helsenorge.no og forstå det som står der. Veiledningstelefonen på helsenorge.no har telefonnummer 23 32 70 00, og er betjent hverdager mellom kl 08.00 og 15.30.

På helsenorge.no ligger det informasjon om kliniske studier i Norge https://www.helsenorge.no/kliniske-studier/ og utlandet https://www.helsenorge.no/kliniske-studier/om/​ Vær oppmerksom på at det er helt andre regler for deltagelse i kliniske studier i utlandet. Det er viktig å sette seg grundig inn i disse, og be om hjelp og veiledning ved det sykehuset der du får behandling. 

Det er også mulig å søke etter kliniske studier på www.clinicaltrials.gov Denne siden er på engelsk. Bruk søkeord som Norway og «recruiting». Ved å se på fanen «by topic» kan du finne aktuelle diagnoser eller tilstander som det rekrutteres deltakere til. 

Mange kliniske studier har sitt utgangspunkt i grunnforskning. Grunnforskning er forskning som utføres for å utvikle faglige teorier eller metoder. Den foregår noen ganger bare i laboratorier og er oftest basert på ideer og tanker fra forskere.

Translasjonsforskning er medisinsk forskning i spennet mellom grunnforskning og klinisk forskning. Dette er forskning som overfører kunnskap fra teorier og laboratorier, til kliniske forskningsprosjekt der pasienter er deltakere.

Kliniske studier brukes for å dokumentere at nye medisiner eller behandlingsmetoder er trygge å bruke og at de virker godt. NorCRIN har laget er brosjyre for pasienter om kliniske studier, den finner du her https://www.norcrin.no/wp-content/uploads/2017/05/Klinisk-brosjyre_endelig.pdf

Det finnes flere gode sider som forklarer forskning for pasienter og pårørende. Denne siden fra MEDhjelper har en kort film som kan være nyttig https://www.medhjelper.com/kliniske-studier​

Det er frivillig å delta i kliniske studier. Alle som er deltakere i kliniske studier, har rett til å trekke seg fra forskningsprosjektet når som helst. Man har rett til å få informasjon på en måte som du forstår, og du har rett til å få vite hvilke typer opplysninger som er lagret om deg. På helsenorge.no kan du lese mer om rettighetene dine som deltaker i kliniske studier. https://www.helsenorge.no/kliniske-studier/vilkar-og-rettigheter-ved-deltakelse/ Alle som er deltakere i kliniske studier har lik rett til Pasientreise som vanlige pasienter https://www.helsenorge.no/pasientreiser/om/​​ 


Sist oppdatert 12.01.2023