Statistikk

Statistikk – en ting å vurdere i alle ledd av forskning.

Statistikkveiledning er et tilbud til alle ansatte i Helse Nord. Vi kan bidra i diskusjoner om muligheter i data, hjelp til styrke- eller utvalgsberegning og med hjelp til statistiske analyser av pilot- eller forskningsdata. Vi er en samarbeidspartner og kan hjelpe til med formuleringer i søknader eller publikasjoner. Vi kan også tilby kortere «kurs» på konkrete tema ved behov. 


For ansatte i Helse Nord, eller forskningsprosjekter forankret i Helse Nord, tilbys statistikkveiledning på ulike måter og innen kjente og ukjente tema fra UNN.  

Ta kontakt med oss tidlig i arbeidet med ditt forskningsprosjekt.   

I et forsøk på å forenkle kommunikasjon mellom helsefag og statistikk har vi laget en veiledende statistikk-møteplan. Se gjerne igjennom denne møteplanen for å få en bedre oversikt over hvilken statistikkveiledning du kan få. Stikkordene er «veiledende» og «bedre», ettersom en slik møteplan sannsynligvis ikke dekker alle behov. Statistikkprosedyrer 

OuS

NorCRIN 

SPSS

Klinisk forskningsavdeling

Senter for pasientnær kunstig intelligens (SPKI) 
Dersom du trenger veiledning for prosjekter med kunstig intelligens og tungregnemaskiner, ta kontakt med SPKI (Senter for pasientnær kunstig intelligens)     


Fra Helse Nord IKT sine systemer er SPSS og R tilgjengelig for våre statistikere. Rådgiverne kan dermed gi mer omfattende hjelp til analyser eller programkode som bruker disse programmene.  

Likevel kan rådgiverne tilby hjelp med andre statistikkprogram som STATA eller SAS, og ev. mer spesialiserte programvarepakker eller kodeplattformer som forskningsarbeidet skulle inneholde. 

Som sluttbruker av rådgivningstjenesten vil dine fortløpende tilbakemeldinger på hvilke programmer avdelingen og Helse Nord IKT skal prioritere i framtiden til intern bruk være ønskelig. 

SPSS dokumentasjon hovedside:
https://www.ibm.com/docs/en/spss-statistics ​


Liste over kortere «kurs» som er laget og kan tilbys på varsel eller som vurderes laget: 

  • Styrke- og utvalgsberegning: «Hvor mange deltakere må en studie ha?» 
  • [Vurderes utviklet] Hvordan komme i gang med R 
  • [Vurderes utviklet] Hvordan komme i gang med figurer i R (ggplot2) 
  • [Vurderes utviklet] Hvordan komme i gang med SPSS 
Kom gjerne med forslag til små forelesninger på noen statistikktema! 


 
Rådgiver i statistikk og ph.d i helsevitenskap 

Marina Espinasse 
 
 
Sist oppdatert 14.12.2022