Høstens kurs for pasienter og pårørende

Under er det opplysninger om tilbud og kursdatoer.

Publisert 21.06.2024
Sist oppdatert 27.06.2024

I enkelte tilfeller er det påmeldingsfrist. Det gjelder blant annet hjerneskolekursene som har fått god kritikk. 

Lærings- og mestringssenteret tar forbehold om at datoer kan endre seg.

Kontakt dem gjerne på lms@unn.no 

ADHD-ADD-Opplæringstilbud for foreldre -lærings -og mestringskurs

 • 3.-4 sep. 2024
 • 14-15okt. 2024
 • 12.-13 nov. 2024

Artroseskole

Hver 6-8 uke

Autisme - innføringskurs
2. okt. 2024

Foreldrekurs for foreldre til barn og ungdom med autismespekterforstyrrelser
Kurset arrangeres to ganger i året, på våren og høsten.

CFS/ME. Lærings -og mestringskurs

Kurset arrangeres cirka 10 ganger i året.

 • 21.-24 august
 • 4.-6. september
 • 16.-18 oktober
 • 27.-29 november

CFS-ME -pårørende -lærings -og mestringskurs

13. november

Covid-19 og senfølger - lærings- og mestringskurs

 • 28 aug. 
 • 30.oktober
 • 4.desember

Morbus crohn -ulcerøs kolitt -lærings -og mestringskurs
Gjennomføres 1 gang pr år med 2 dagers varighet.

10. -11.okt. 

Diabetes type I -lærings -og mestringskurs

 • 13.-15. november

Diabetes type II - lærings- og mestringskurs

 • 9.-10.09.24 Tromsø
 • 30.09.-01.10.24 Tromsø
 • 4.-5.11.24 Tromsø
 • 2.-3.12.24 Tromsø
 • 11.-12.09.24 Harstad
 • 4.-5.12.24 Harstad

Hiv- lærings- og mestringskurs

Arrangeres årlig.

26-27 sep. 2024

Hjerneskole. Lærings- og mestringskurs for pasienter

 • 11.-15.mars. og 30.-31.oktober
 • 07.-11.oktober 2024 + 24.-25.april .2025

Hjerneskole. Lærings- og mestringskurs for pårørende

 • 25.-26.april. + 14. oktober
 • 28.-29.oktober .24 + 28. april 2025

Hjertekurs -lærings -og mestringskurs

 • 26.-28.08.24 Tromsø
 • 23.-25.09.24 Tromsø
 • 21.-23.10.24 Tromsø
 • 18.-20.11.24 Tromsø
 • 9.-11.12.24 Tromsø
 • 11.-12.12.24 Harstad

Hjertesvikt -kurs i å leve med det -lærings -og mestringskurs

 • 17.-19.03.25

Hofte- og kneskole
Går kontinuerlig i Tromsø, Harstad og Narvik

Matvareallergi -lærings -og mestringskurs

1-dagskurs for voksne med matvareallergi, samt pårørende til barn og voksne med matvareallergi. Arrangeres årlig.

28. nov. 2024

Multippel sklerose -lærings -og mestringskurs

 • 8.-10 okt. 2024
 • 23.-25 okt. 2024

Sykelig overvekt -lærings -og mestringskurs

 • 12.-13.09.24
 • 7.-8.11.24
 • 5.-6.12.24

Revmatologiske sykdommer -lærings -og mestringskurs

 • 2.-4.09.24 RA
 • 7.-9.10.24 Spondylitt
 • 4.-6.11.24 PsA

Kombinert syns- og hørselsnedsettelse og døvblindhet - kurs

Når: Månedsskiftet august/september.

Sammensatte helseplager- mestringsgruppe

Kurset avvikles to til tre ganger per semester/per halvår.