Pasientkurs

Hofte- og kneskole

Alle som skal få satt inn hofte- eller kneprotese blir innkalt til pasientskole noen uker før planlagt operasjon. Målet med hofte-/ kneskolen er å samle flere pasienter for å forberede dere i fellesskap til operasjonen.

Tid og sted

Når

Går kontinuerlig. Se lengre ned på side for detaljer for Tromsø, Harstad og Narvik

Type arrangement

Kurs

Arrangør

Her vil du få innblikk i hva det innebærer å få en protese, og gi deg mulighet til å gjøre de forberedelser som er nødvendige for at tiden etter operasjonen skal gå så smidig som mulig. Samtidig vil vi kunne gi deg svar på de spørsmål du har i forhold til forberedelser, innleggelse, operasjon og opptrening.

Vi ser gjerne at pårørende følger med deg, slik at de kan få en forståelse for hva du skal gå igjennom. Skolen varer fra kl 08 til ca kl 16. 

Det er mye som skal skje denne dagen. Innskrivning blir gjort individuelt. Ettersom det er flere pasienter vil det kunne medføre noe ventetid. Mat kan kjøpes i sykehuskantinen, men vi anbefaler å ta med matpakke da det kan bli noen forsinkelser i programmet. 

Praktiske opplysninger

Det serveres kaffe/te, mens lunsj dekkes normalt av den enkelte.

Dersom det er behov for overnatting i forbindelse med skolen kan du benytte pasienthotellet.

Tid og sted

Tromsø:

Hofteskole onsdager i partallsuker. Kneskole mandager i partallsuker

Oppmøte fløy A, plan 6 ortopedisk poliklinikk.

Harstad:

Skolene foregår onsdager eller torsdager

Oppmøte i 4. etasje (ikke langt fra heisen).

Narvik:
Ta kontakt med Karin Samuelsen på telefon 76 96 85 17

Kontakt

Tromsø:
Enhetsleder Sissel Thorbjørnsen, telefon 77 66 92 80

Harstad:
Enhetsleder Mona Rinaldo, telefon 77 01 54 22

Narvik:
Koordinator Karin Samuelsen, telefon 76 96 85 17

Relevante behandlinger