Informasjon for leverandører

Her finner du informasjon om leveringsadresser, fakturainformasjon og hvordan du kan kontakte Økonomi- og analyse, samt Innkjøp.

Leveringsadresser:

Leveringsadresse varemottak
Sykehusvegen 38, 9019 Tromsø

Leveringsadresse kiosk og Sykehusapotek Nord
Hansine Hansens veg 61 via Klokkargårdsbakken

Besøksadresse hovedinngang
Hansine Hansens veg 67   

Leveringsadresse varemottak
Sykehusvegen 38, 9019 Tromsø 

Besøksadresse
Hansine Hansens veg 82

Leveringsadresse varemottak
Hansine Hansens veg 61 via Klokkargårdsbakken

Besøksadresser
Hansine Hansens veg 67

Leveringsadresse varemottak
Seljestadveien 48, 9406 Harstad

Besøksadresse hovedinngang
St. Olavs gt. 70

Leveringsadresse varemottak
UNN Narvik, Sykehusveien 3, 8516 Narvik 

Leveringsadresse Nye UNN Narvik
Stasjonsveien 63, 8515 Narvik    .

Besøksadresse hovedinngang
Sykehusveien 3

Tlf. 79 02 42 00

Leveringsadresse varemottak
Vei 227-3
9170 Longyearbyen

Leveringsadresse
Åsgårdvegen 40, 9016 Tromsø

Besøksadresse hovedinngang
Åsgårdvegen 40​

Annen informasjon:

Fra 1. juli 2012 er det krav om at leverandører til offentlig sektor skal sende elektronisk faktura på standardformatet EHF (elektronisk handelsformat). Helseforetakene i Helse Nord er registrert i det elektroniske adresseregisteret ELMA.​

Som fakturautsteder må du inngå avtale med et godkjent aksesspunkt. 

EHF - slik går du fram (Helse Nord)

Har du ikke fått betaling etter å ha sendt inn faktura? Det kan være at vi mangler noe informasjon. 

Denne informasjonen trenger vi på fakturaen (Helse Nord)

Faktura pr e-post
UNN HF kan også motta faktura per e-post. Vilkårene for ordningenE-faktura: invoice.3232@kollektor.no

Faktura pr post
Universitetssykehuset Nord-Norge HF C/O
Fakturamottak 
Postboks 3232 
7439 Trondheim 

983 974 899

Sykehusets ulike avdelinger mottar pengegaver som er til hjelp for pasientene, forskning og fagutvikling.
Merk giroen med hvilken klinikk eller avdeling du ønsker å gi din gave.

Kontonummer: 1503 27 08509

Postadresse:
Universitetssykehuset Nord-Norge
Økonomi- og analyseavdelingen
Postboks 100
9038 Tromsø

E-post

Telefon: 776 26000 (sentralbordnummer, be om innkjøp)

Postadresse:
Universitetssykehuset Nord-Norge
Innkjøp
Postboks 95
9038 Tromsø

Sist oppdatert 23.03.2023