Pasientkurs

Sammensatte helseplager- mestringsgruppe

2-dagers tilbud som skal gi kunnskap om alminnelige og sammensatte helseplager. Hensikten er å øke deltakernes forutsetninger for egenmestring av helseplager i jobb og fritid.

Tid og sted

Når

Kurset avvikles to til tre ganger per semester/per halvår.

Type arrangement

Gruppeopphold

Arrangør

Pasienter kan få tilbud om deltakelse i forbindelse med utredning ved HelseIArbeid senter.

Målgruppe

  • Pasienter med muskel- og skjelettplager og/eller psykiske helseplager, med ønske om arbeids- eller studienærvær. Det er en fordel at å delta tidlig i forløpet.
  • Tilbudet passer for pasienter som er medisinsk avklart i forhold til spesifikke tilstander og operasjon. Pasienter med psykiske helseplager skal være avklart i forhold til behovet for individuell oppfølging hos psykolog.

Tema

  • Kunnskap om sammensatte plager som muskel-skjelettplager, smerte, stress, utbrenthet og utmattelse
  • Kroppens oppbygning og funksjon
  • Ulike mestringsstrategier og verktøy
Det legges opp til aktiv deltakelse gjennom gruppeoppgaver og refleksjon.

Gjennomføring

Kurset gjennomføres over to dager og ledes av fysioterapeut og psykolog.  Det tilbys enten digitalt kurs eller kurs med oppmøte i UNN's lokaler.

Kurset varer 4 timer per dag. Det serveres kaffe/te. Ettersom kursstedet ligger et stykke unna kantine/butikk anbefales det å ta med matpakke.

Tilbudet etterfølges av en oppfølgingssamtale hos utreder innen fire uker etter gruppetilbudet, primært per telefon eller videokonsultasjon.

Deltakelse

Etter utredning ved HelseIArbeid-senteret eller Fysikalsk medisinsk poliklinikk UNN Tromsø kan du bli henvist til gruppetilbudet dersom det er aktuelt.
38

Kontakt

For spørsmål om kurset kan du kontakte ekspedisjonen ved HelseIArbeid-senteret i Tromsø på tlf: 77 75 40 80