Film, foto og lydopptak

For pasienter og pårørende kan film og foto være en fin mulighet til å ta vare på minner i en vanskelig tid. Likevel er det flere ting du må tenke på før du fotograferer eller gjør andre opptak på sykehuset.

Person som filmer
Før du tar bilder eller filmer må du spørre om lov fra den eller de du vil ta bilder av.

Har de ikke lyst til å være med på bilder eller film, så kan du heller ikke fotografere eller filme dem (og da kan du selvfølgelig heller ikke legge det på Facebook eller andre nettsider…)

Helsepersonell har taushetsplikt. Det betyr at de også har plikt til aktivt å hindre at andre får kjennskap til opplysninger om pasienten. Det er heller ikke alltid det passer at du filmer, selv om du har fått lov. Derfor må du respektere det, hvis helsepersonellet ber deg slutte å fotografere eller filme.

Hvis du av en eller annen grunn tar bilder eller filmer uten å ha fått lov av dem du fotograferer eller filmer, så kan helsepersonell be deg om å slette bildene eller opptakene.

Vi håper du har forståelse for dette.

(PS - hvis du ønsker å slette noe du har lagt ut på internett så kan du få hjelp til det på slettmeg.no)
Sist oppdatert 19.12.2022