Fag og forskning

Fag og forskning

Disse nettsidene retter seg mot fagpersoner i primær- og spesialisthelsetjenesten, forskere med helse som forskningsfelt, og deg som ønsker å ta videreutdanning.

Sist oppdatert 02.07.2024