Egenandeler og frikort

Du får dekket deler av dine utgifter ved behandling hos lege, på poliklinikken eller andre behandlingsinstitusjoner, men du må betale en egenandel. Frikort for helsetjenester får du når du har betalt over et visst beløp i egenandeler. Det er ulike egenandeler avhengig av type helsetjeneste.

g_fc7cda91_f2d8_4429_a182_489f38869ed5

Opplæringstilbud og egenandeler


Pasienter har rett til dekning av reise- og oppholdsutgifter, kostpenger og opplæringspenger i forbindelse med deltakelse i opplæringstilbud.

Egenandelen er kr 345,-. Ved opplæringstilbud/ kurs kreves kun egenandel for 1. dag. (Barn under 16 år, pårørende som deltar sammen med pasienten og foreldre til barn under 16 år betaler ikke egenandel. Det betales heller ikke egenandel for foreldrekurs i regi av psykisk helse/BUP.)

Nære pårørendes nødvendige utgifter ved reise dekkes ved reise til kurs eller opplæring i regi av helseinstitusjon. Dette forutsatt at kurset eller opplæringen har et medisinsk eller behandlingsmessig innhold og at kursdeltagelsen er nødvendig for framtidig oppfølging av pasienten.

Reise dekkes etter samme regler som for pasient.

For nærmere informasjon kan du se www.pasientreiser.no eller ringe tlf.  91 50 55 15 .


Sist oppdatert 14.03.2023