Logo, firmanavn

Media

Kommunikasjonssenteret ved UNN håndterer henvendelser fra media knyttet til aktuelle nyhetssaker og daglige hendelser. Vi legger også til rette for kontakt med ledere og fagpersoner i sykehuset. Dette er viktig for å sikre at informasjonen som går ut fra sykehuset er oppdatert og korrekt.

Medievakt: ​​48 22 60 00 ​(besvares 08:00-22:00. Ikke SMS)​​

E-post: kommunikasjon@unn.no (besvares hverdager på dagtid) 

Pressebilder
kan lastes ned  via Flickr

Universitetssykehuset Nord-Norge gir ikke opplysninger om skadeomfang på pasienter som er akuttinnlagt etter ulykker.

Alle pasienter har rett til vern mot spredning av opplysninger om personlige og helsemessige forhold. Dette gjelder også personer som har vært utsatt for ulykker.

Vi har forståelse for medias rolle og behov for å informere i saker av offentlig interesse, men sykehuset må ivareta taushetsplikt og personvern. Vi gir derfor som hovedregel ikke ut opplysninger om skadeomfang eller tilstand.

I beredskapssituasjoner eller ved store hendelser kan det bli gjort andre vurderinger.

Henvendelser om voldssaker og kriminalsaker må rettes til politiet.


​Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) ønsker å være åpne og tilgjengelige for mediene og allmennheten, selv om utredning og behandling av pasienter er vår førsteprioritet. Vi hjelper journalister med opplysninger - og formidler kontakt med de rette spesialistene - så langt det er mulig.

Disse retningslinjene gjelder for media, filmselskap og andre som ønsker å intervjue, ta bilder eller filme pasienter, pårørende eller ansatte på sykehusets områder.

Retningslinjene er utarbeidet ut fra et ønske om å tilrettelegge for åpenhet samtidig som media og filmprodusenter skal opptre slik at de er minst mulig til sjenanse for pasienter, pårørende og for arbeidet som blir utført ved sykehuset. Det finnes til enhver tid pasienter og pårørende på sykehuset som er i en særdeles vanskelig og sårbar situasjon. Vi er opptatt av at de skal bli ivaretatt, og at de skal bli skjermet for henvendelser og uønsket oppmerksomhet fra media (Vær varsom-plakaten 3.9, 4.1 og 4.6).

Retningslinjene gjelder både inne- og uteområdet ved samtlige av sykehusets bygninger (og i arealene til pasienthotellene våre). Disse retningslinjene er ikke laget for å gjøre jobben vanskeligere enn nødvendig for media, men av hensyn til våre pasienter. Vi ber om forståelse for dette.
 
  • Kommunikasjonssenteret skal alltid varsles før journalister kommer til en avdeling/enhet på sykehuset. Kommunikasjonssenteret skal godkjenne filming og fotografering i forkant
  • Journalistene skal tilkjennegi seg og ta kontakt med de ansatte på avdelingen/enheten med det samme de kommer til sykehuset
  • Fotografer skal aldri filme/fotografere i korridorer uten først å ha avklart dette med avdelingen/enheten de gjør opptak i. Når det gjelder filming i fellesareal på sykehuset skal dette alltid avtales med kommunikasjonssenteret først
  • Pasienter skal aldri filmes/fotograferes uten å ha gitt tydelig og bevisst samtykke
Intervju og filming skal alltid avtales med kommunikasjonssenteret og avdelingsledelsen først. Det er lederen for den enkelte avdelingen/enheten som vet hvilke pasienter som er der, hvor syke de er, når og hvor de skal ha behandling/pleie, og når planlagte aktiviteter ved avdelingen finner sted. Dette skal tas hensyn til.
 
Taushetsplikten er lovpålagt for alle ansatte, og de er forpliktet til å sørge for at pasientene ikke blir eksponerte i media dersom de ikke ønsker det selv. Dette er umulig å ivareta dersom fotografer tar bilder eller filmfotografer starter opptak på en avdeling uten å varsle de som har ansvaret for pasientene og aktiviteten ved avdelingen. Det samme gjelder radiointervju og andre intervjusituasjoner.
 
Media er hjertelig velkomne til oss, og vi legger gjerne til rette for dere. Men vis hensyn!
Pingvinavisa - nyheter fra UNN

Vi har kledt Pingvinen i ny drakt, og gjort den tilgjengelig for hele verden på internett. Nå kan du sitte på bussen, venterommet eller i godstolen hjemme å lese nyheter fra UNN på PC, nettbrett eller smarttelefon.
Se Pingvinavisa her
Pingvinavisa
Sist oppdatert 16.01.2024