Pasientkurs

Kombinert syns- og hørselsnedsettelse og døvblindhet - kurs

Møteplassen er et lærings- og mestringskurs for personer med kombinert syns- og hørselsnedsettelse / døvblindhet fra fylkene Nordland, Troms og Finnmark. Møteplassen er et arrangement for personer i alle aldre.

Tid og sted

Når

Når: Månedsskiftet august/september. Varighet: 3 dager. Tromsø

Type arrangement

Kurs

Arrangør

Hvert år velger vi et tema, som går som en rød tråd gjennom hele arrangementet. Hovedfokus er faglige foredrag, fysiske og kreative aktiviteter og sosialt fellesskap. Aktivitetene tilpasses den enkeltes funksjonsnivå, slik at opplegget passer for alle.  

Gjennom brukermedvirkning har kurset en definert tydelig sosial funksjon, der brukere blir kjent med andre i samme situasjon, for så å møtes igjen neste år.

På kurset møter du erfarne fagfolk som foreleser om ulike tema. Du vil også lære gjennom å dele erfaringer med andre. Vi anbefaler at du deltar aktivt med spørsmål og erfaringsdeling for best mulig utbytte av tilbudet.

 Søknad

For informasjon om søknadsfrist, ta kontakt med Regionsenteret for døvblinde, postboks 88, 9038 Tromsø eller telefon   77 75 58 30.

Nyttige nettadresser

Regionsenteret for døvblinde

Kontakt

Relevante behandlinger