Fastlegenytt

Fastlegenytt

Informasjon for fastleger som samarbeider med Universitetssykehuset Nord-Norge.

Kontakt Fastlegenytt

Lyst til å abonnere på Fastlegenytt?

Send en e-post til fastlegenytt@unn.no​

Vi har en egen side for henvisere. Ellers er behandlingssidene på UNN er tilpasset pasienter og pårørende, og inneholder informasjon til pasienten om behandlingen eller undersøkelsen. Behandlingssidene har informasjon om

Vi har publisert smittevernrutiner som kan inngå i infeksjonskontrollprogram (IKP) i sykehjem, eller tilpasses til andre kommunale helsetjenester. 

Rutinene er utarbeidet av smittevernsykepleiere i sykehusene i Helse Nord.Smittevernrutiner for kommunehelsetjenesten.

Gå til oversikten for smittevernrutiner

Skal du sende prøver til analysering ved et av sykehuslaboratoriene i Nord-Norge? Eller bestille røntgenundersøkelse?

 Med Helse Nords bestillingsløsning (Interactor) kan du rekvirere elektronisk fra eget journalsystem. Raskere prøvesvar og mindre risiko for feil er bare noen av fordelene med løsningen.

Gå til sida for bestilling

Nyheter fra fastlegenytt

  Rekruttering til kliniske studier

  Det finnes til enhver tid en rekke kliniske studier i gang, som blant annet du kan tipse dine pasienter om at de kan få tilbud om å delta i. Fordelen for pasientene er at de vil få tettere oppfølging enn vanlig når de deltar i en slik studie.
  Her finner du alle kliniske studier som er registrert
  Blodprøve

  Kontakt redaksjonen i Fastlegenytt

  Er du fastlege og har spørsmål til UNN? Vil du gjerne abonnere på Fastlegenytt? Eller avslutte abonnementet? Ta kontakt med kommunikasjonsavdelinga på UNN, så videreformidler vi spørsmålet ditt til fagmiljøene eller legger deg inn som abonnent.
  Send oss e-post på fastlegenytt@unn.no
  Fastlegenytt
  Sist oppdatert 10.04.2024