Logo Nevromuskulært kompetansesenter

- en del av Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser

Nevromuskulært kompetansesenter

Nevromuskulært kompetansesenter (NMK) jobber for at personer med arvelige nevromuskulære sykdommer skal få et godt, helhetlig og individuelt tilbud gjennom hele livet. Tjenestene ivaretas av Norsk nevromuskulært kompetansesamarbeid.

Aktuelt fra NMK

    Nevrovitenskapens historie

    Her får du et overblikk over utvalgte hendelser som har ledet et sjeldne nevromuskulære feltet fram til der vi er i dag.

    Se tidslinjen i PDF-format
    Tekst, tidslinje
    Sist oppdatert 05.09.2023