Brukermedvirkning

Ved NMK er brukerne med i utviklingen av tjenestene, både på systemnivå, i klinisk praksis og i forskning.

​OM BRUKERMEDVIRKNING

Helsedirektoratet beskriver de​tte på følgende måte:
 

Brukere har rett til å medvirke, og tjenestene har plikt til å involvere brukeren. Samtidig har brukermedvirkning en egenverdi. Den har en terapeutisk verdi og er et virkemiddel for forbedring og kvalitetssikring av tjenestene. Brukermedvirkning innebærer at brukeren betraktes som en likeverdig partner i diskusjoner og beslutninger som angår hans eller hennes problem.

Brukerrepresentanten innehar en viktig rolle. Det er derfor av stor verdi at du som brukerrepresentant er godt informert og opplært i rollen du skal ha.


Informasjonshefte

Bli kjent med rollen din som brukerrepresentant i senterråd eller referansegrupper. Få tips om formelle krav og rammer. Hvordan ha god dialog? se informasjonsheftet "Sjeldne erfaringer - felles kunnskap"

Et informasjonshefte om brukermedvirkning på sjeldenfeltet

Heftet er laget i samarbeid mellom Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser og FFO. PDF-en gir deg innføring og opplæring i brukermedvirkning, og utfordringene du møter. Du kan også bestille papirutgave i posten via sjeldne-diagnoser@ous-hf.no.

 

FILM

En film om brukermedvirkning (6 minutter), laget av Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser.

 

Sjelden film.PNG

 

Se informasjonsfilmen

Hensikten med filmen er å gi deg et innblikk i hva som menes med brukermedvirkning, hvordan brukermedvirkning har formet kompetansesenterne og hvordan vi har strukturert brukermedvirkningen i dag.

Ungdomsråd i UNN

I UNN har vi et ungdomsråd. Ungdomsrådet representerer brukergruppen ungdom i alderen 12-23 år. Det skal være et rådgivende organ for UNN og en høringsinstans for klinikkenes arbeid med å utvikle og opprettholde gode helsetjenester for ungdom. Ungdomsrådet skal også være et rådgivende organ for brukerutvalget.
Om ungdomsrådet

 

Nettkurs

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) arrangerer nettkurs for brukerrepresentanter
Nettkurs for brukerrepresentanter

 

Informasjonshefte FFO

Rollen som FFO-representant skiller seg ut fra det å representere en enkelt medlemsorganisasjon. Som brukerrepresentant for FFO skal du være talerør for alle medlemsorganisasjonene og fremme det som er fellessakene. 

Informasjonshefte for brukerrepresentanter i FFO

Sist oppdatert 13.02.2024