NMK-rapporter

Årsrapporter Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser 
Link til NKSDs e-rapport​

Virksomhetsplan for Norsk nevromuskulært kompetansesamarbeid 2021

Årsrapporter Norsk register for arvelige og medfødte nevromuskulære sykdommer
Link til Muskelregisteret sine årsrapporter
Sist oppdatert 15.12.2022