Identifiser fremmere og hemmere i forbedringsarbeidet

Kraftfeltanalyse

Verktøyet gir økt oppmerksom på fremmere og hemmere i deres forbedringsarbeid, og danner grunnlag for hvordan fremmere kan forsterkes og uheldige effekter av hemmere reduseres.

Kraftfeltanalyse gir forbedringsteamet et innblikk i kraftfeltet mellom fremmere og hemmere. Med dette verktøy står du igjen med prioritert liste over faktorer dere skal forsterke og andre dere vil redusere eller eliminere.

  • ​Estimert tidsforbruk: 15-30 minutter.
  • Materiell: Papir (gjerne post it lapper) og penn til hver enkelt, tavle eller blank vegg. Eventuelt flipover, tape og tusj.

​Steg for steg

  • Konsensus i gruppen
  • Informer om forbedringsarbeidet og hva dere skal oppnå med denne øvelsen. Definer hvilken problemstilling, situasjon eller tiltak dere skal analysere

​Fremmere

  • ​Hvilke faktorer kan styrke arbeidet?
  • Gruppen identifisere fremmere for prosjektet. Disse skrives enkeltvis på gul lapper og plasseres fortløpende på tavlen.
  • Les alle lappene høyt. Likelydende lapper kastes eller skrives sammen. Diskuter fremmere og prioriter hvilke som har størst betydning.

​Hemmere

  • ​Hvilke faktorer kan motvirke arbeidet?
  • Arbeid dere gjennom hemmere, som med fremmere.

​Nå har dere fullstendig oversikt over hvilke faktorer dere skal fremme og hvilke utfordringer dere kan støte på.

Diskuter i teamet, hvordan dere kan bruke denne informasjon til å styrke fremmere og redusere eller eliminere hemmere.

Dette verktøy kan med fordel benyttes med Nominell gruppeteknikk og prioriteringsmatrise.

Informasjonen fra denne prosessen kan dere bruke i både interessentanalyse og kommunikasjonsplanen.

God fornøyelse

Trenger du hjelp?

Kontakt oss​​

 

Sist oppdatert 08.04.2024